Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Nieuw project Uitvaartcentrum

Van de burgemeester van Nagydobrony is een verzoek binnengekomen of Stichting OZO een bijdrage kan leveren aan de bouw van een uitvaartcentrum op de grote begraafplaats van Nagydobrony. In Oekraïne is het de gewoonte dat mensen die overleden zijn al heel vlug worden begraven. Soms nog op de dag van overlijden of een dag later. Dit omdat de mogelijkheden om een stoffelijk overschot langer te bewaren er niet zijn.

Nu er veel verwanten en vrienden in het buitenland wonen is het lang niet altijd mogelijk om tijdig in Nagydobrony te zijn om de begrafenis bij te wonen. Een zustergemeente uit Hongarije heeft gedeeltelijk de bouw van het uitvaartcentrum mogelijk gemaakt.

Het gebouw staat nu casco op de begraafplaats. Aan Stichting OZO is gevraagd of er een bijdrage kan worden geleverd aan de afbouw. Dit project kwam gelijk met het idee dat binnen OZO is gerezen om een mobiele koeltafel aan te schaffen. Hierop zouden om dezelfde redenen als voornoemd, de stoffelijke overschotten van bijvoorbeeld bewoners van Rehoboth, langer bewaard kunnen worden. Deze koeltafel zou ook in het nog af te bouwen uitvaartcentrum kunnen worden geplaatst.

Het OZO-bestuur heeft besloten om geld beschikbaar te stellen voor de afbouw van het gebouw en de aanschaf van een koeltafel. Wie van de lezers van deze OC hieraan een financiële bijdrage wil geven, kan dit doen door een extra bedrag over te maken onder vermelding ‘Project uitvaartcentrum’.Zórg voor de allerarmsten!Stichting OZO verleent humanitaire hulp in het Karpatengebied in West-Oekraïne. Om deze hulp zo goed mogelijk invulling te geven heeft Stichting OZO drie zeer betrokken Oekraïense medewerkers in haar gelederen. Zij zijn een onmisbare schakel in ons humanitaire traject en met elkaar streven wij naar doelgerichte projecten. Stichting OZO werkt met lokale partners.

Wij komen in actie voor allerarmste ouderen, alleenstaanden en gezinnen die niet of nauwelijks in eigen onderhoud kunnen voorzien en geen hulp van anderen krijgen.

De hulp bestaat uit het verstrekken van verlichting in het dagelijks bestaan door het project Algemene Hulp. Daarnaast wordt structurele hulp aangeboden door het opzetten van projecten die meteen, maar ook toekomstgericht, belangrijk zijn voor de allerarmste medemens. Het realiseren van verzorgingshuis ‘Rehoboth’ en het Boerderijproject zijn hiervan een voorbeeld.

Naast deze activiteiten heeft St. OZO oog voor regionale hulp in het belang van de gemeenschap. Hiervan getuigen onze projecten Polikliniek en Hulp voor Brandweer. Surf daarom verder en stel u op de hoogte van de activiteiten van Stichting OZO.


Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Foto's werkbezoek 69, van 7 februari t/m 16 februari 2024.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op