Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Jaargang 2010 Nr. 2

Van de voorzitter

Echt geweldig dat skypen. Via internet gratis bellen met mede-skypers is een uitkomst als je tussen de werkbezoeken door contact wil hebben met de Oekraïense medewerkers. Pas geleden was het weer zover: we schaarden ons ten huize van OZO-technicus Michel Koppenaal rondom zijn laptop en we zochten contact met de computer in het verzorgingshuis en ziedaar: directeur Hidi Jenö gaf antwoord en we konden met elkaar het gehele reilen en zeilen van de projecten gratis met elkaar bespreken. Ideaal!
Dankbaar horen wij aan hoe in het verzorgingshuis alles naar wens verloopt. Geen noemenswaardige problemen. Het dak van de polikliniek is vernieuwd en het vervolgtraject wordt besproken, zie het verslag in deze OC. Het project voedselhulp krijgt een andere naam en dus een bredere inhoud: project hulp algemeen.
Ten aanzien van het boerderijproject is de langdurige regenval in het voorjaar de doodsteek voor de komende aardappeloogst. Grote delen van Oost-Europa hebben met dit natuurgeweld te kampen gehad. Ook zijn de beursprijzen voor varkensvlees zorgwekkend laag hetgeen zijn weerslag heeft op de teelt en verkoop van de varkenspopulatie op de boerderij. De tuinbouwproducten doen het gelukkig beter. Daarbij wordt er momenteel in één kas een proef genomen met biologische grondontsmetting, wat nodig is om de grond in goede conditie te houden. Dan de proef met de kweek van komkommers. Dit idee is uit de Hollandse gelederen gekomen en de opbrengst van een twintigtal planten werd aangeboden aan de handelaren die zeer enthousiast waren over de smaak én het verkoopresultaat. Ongetwijfeld krijgt dit een vervolg! Tien jaar St. OZO heeft veel donateurs aangezet tot een jubileumgift. Hartelijk dank hiervoor!
Het toont de betrokkenheid tot de allerarmsten die via St. OZO geholpen worden. Graag roep ik al onze donateurs op om St. OZO blijvend te steunen in haar humanitaire arbeid. U mag het als uw taak zien om familie, vrienden en bekenden aan te sporen eveneens een gift te schenken. Het doorgeven van deze OC kan u daarbij helpen. Zomaar een tip!!

Teun Bakker

Foto voorpagina

Je zal er maar staan, dag in, dag uit. In de felle zon of in de stromende regen. Niet alleen wat het weer betreft is Oekraïne een land van uitersten, de mensen die hier hun koopwaar aanbieden vallen absoluut in de categorie ‘beneden modaal’ of nog minder. Oftewel uiterste armoede. En het valt niet mee in de alsmaar voortdurende crisistijd, het leven wordt almaar meer duurder. Daarom elke dag weer proberen om wat te verkopen, daar op dat plein in de stad waar veel mensen langskomen. Kan er misschien ook nog eens een nieuwe regenjas vanaf.

Polikliniek project - Fase 1 gestart

Het dak van de polikliniek is klaar! In april zijn de aangestelde arbeiders begonnen met het verwijderen van de dakbedekking en de dakconstructie werd vernieuwd of gerepareerd. Daarna is er nieuwe dakbedekking aangebracht zodat lekkage tot het verleden behoord. De vreugde in het dorp is groot! Eindelijk is er een buitenlandse stichting die de polikliniek gaat opknappen. De burgemeester is zéér ingenomen met de hulp van St. OZO evenals de artsen en verder personeel, maar ook de mensen in het dorp zijn heel positief over de renovatie van ‘hun’ polikliniek. Zelfs de regionale pers werd geattendeerd op het heugelijke feit en het verschijnen van een prachtig artikel plus foto in de krant was het gevolg. Het is geweldig dat er steeds meer giften worden geschonken voor dit project. In de komende tijd zal er een begin gemaakt worden met het vernieuwen van de warmte en watervoorziening. Projectcoördinator en OZO medewerker Hidi Jenö is al druk bezig met het aankopen van radiatoren, leidingen, sanitair en dergelijke, maar ook met het aan stellen van installateurs.
We houden u op de hoogte van het vervolg!

Oekraïense bewoners aan het woord, afl. 2

Om de lezers maar meteen uit de droom te helpen: de twee heren die in dit artikel naar voren komen voeren niet het woord. Om de eenvoudige reden dat heer 1 absoluut niet graag praat en heer 2 slechts onverstaanbaar Oekraïens mompelt. Toch waren we heel nieuwsgierig naar de afkomst van deze heren, niet in het minst omdat het Joden zijn. We togen tijdens het mei werkbezoek naar Úngvár waar een Joodse gemeenschap zich ondermeer bezighoud met lesgeven aan kinderen en ook via sponsors allerarmste Joden ondersteund. Het bestaan van verzorgingshuis ‘Rehoboth’ was voor hen de reden om de OZO directie te vragen beide heren tegen betaling te huisvesten en aldus werd besloten. Het verhaal van Sergei en Jasja, telgen van ooit rijke Joodse families, die later dringend hulp nodig bleken te hebben.
De vader van Sergei was in de zestiger jaren een zeer gerespecteerd rechter in Uhzgorod. Hij genoot eer en aanzien in hogere kringen en het ging hem voor de wind, samen met zijn vrouw en zoon. Maar hij werd ziek en de problemen werden nog groter toen zijn zeer geliefde vrouw stierf.

Enige tijd later hertrouwde hij met een Joodse dame uit de omgeving die goed zorgde voor hem en Sergei, maar dit kon niet verhinderen dat de ziekte van vader ernstige vormen aannam: een been moest worden geamputeerd. Hij kon zijn beroep niet meer uitoefenen en het gezin vertrok naar Israël, maar keerde een jaar later weer terug in Oekraïne.
Vanuit Israel kreeg hij geldelijke middelen om weer een bestaan op te bouwen en zij betrokken een driekamerflat. Helaas verergerde de ziekte zodanig dat hij na korte tijd stierf en hij zijn vrouw en zoon achterliet in grote problemen, want de Israëlische geldkraan werd dichtgedraaid. Voor Sergei werd het allemaal nog erger, want zijn stiefmoeder vertrok met de noorderzon. Op geld beluste lieden ‘ontfermden’ zich over Sergei: hij mocht nog slechts één kamer bewonen en moest hiervoor stevig betalen. Maar hij had geen werk, kon ook geen werk vinden en na enkele maanden huurachterstand werd hij op straat gezet. Hij sliep in treinwagons, werd meerdere malen weggejaagd, bedelde om een boterham, maar kwam in contact met een sympathieke Joodse dame die hem opnam in haar huis. Ook deze dame sleet haar dagen in grote armoede, maar hij had in ieder geval een dak boven zijn hoofd. Maar het ging van kwaad tot erger. Hij kreeg TBC en werd het huis uitgezet. Maar er gloorde hoop: bedelend in een winkelstraat in Uhzgorod ging een belangstellende dame met hem in gesprek. Zij bleek te horen bij de plaatselijke Joodse gemeenschap en zij ontfermde zich over hem.
Goed voedsel en medicijnen hielpen hem van de TBC af en de opname van Sergei in verzorgingshuis ‘Rehoboth’ werd een feit. Sergei is een introverte man. Hij is óf op zijn kamer óf hij staat buiten in z’n eentje een sigaret te roken. Wat er in zijn hoofd omgaat weet hij alleen zelf...

De geschiedenis van Jasja begint in Kiev. Over zijn jeugd is niets bekend. Vast staat dat hij een zeer gelukkig huwelijk had en hij zijn liefde voor muziek naar hartelust kon uitleven: hij was trompettist bij een gerenommeerd orkest in Kiev want muziek was zijn grote passie. De wekelijkse concerten vormden het hoogtepunt in hun bestaan, totdat de kwade dagen kwamen: zijn vrouw stierf in korte tijd en Jasja was volkomen ontredderd. Hij pakte de draad van het leven weer op en hertrouwde.

Het echtpaar verhuisde naar Uhzgorod en er werd een dochter geboren. Jasja hervatte zijn muzikale aspiraties, maar kwam na verloop van jaren tot een vervelende ontdekking: vrouw en dochter waren slaaf geworden van de alcohol. Zelfs zó dat vrouwlief na korte tijd stierf en dochterlief besloot elders een bestaan op te bouwen en vader aan zijn lot over te laten. De gevolgen hiervan waren desastreus: Jasja kon het allemaal niet verwerken en ging aan het zwerven. De trompet werd niet meer bespeeld, want een toegeschoven brood of enkele kopeken moesten hem in leven houden. Zo ging het enkele jaren, slapend in treinwagons, aan de kant van de weg, in een boerenschuur, totdat de Joodse gemeenschap er voor zorgde dat hij in het verzorgingshuis kon wonen. Mét zijn trompet, waar hij door astma helaas zeer weinig meer op speelt. Jasja is een rustig, tevreden mannetje die zijn plaatsje wel heeft gevonden!

Twee Joden in het verzorgingshuis. Ooit gelukkig en rijk, nu afhankelijk van hulp en bijstand. Hoe kan het gaan in een mensenleven. Maar: zij worden beiden in hun huidige standplaats dagelijks geconfronteerd met het Evangeliewoord van Jezus: komt herwaarts tot Mij en IK zal u rust geven.
Rúst in de Redder van de wereld. Ook voor onze Joodse bewoners!

Mission Music

Het is al weer even geleden maar met niet minder dankbaarheid vermeld: jl. 13 maart verzorgde St. Mission Music te Dirksland een koor- en samenzangavond in de prachtige Hervormde kerk te Dirksland. Diverse koren, solisten, pianisten en organisten traden voor het voetlicht met bekende geestelijke liederen. Zoals vanouds was het geheel prima georganiseerd en de vele aanwezigen konden terugzien op een zeer mooie avond. De opbrengst was bestemd voor de projecten van St. OZO en bedroeg € 626,66. Daan Schot en medewerkers: weer heel hartelijk bedankt!

Fietsen gevraagd !!

Er is vanuit Oekraïne een vraag gekomen om oude, maar nog degelijke fietsen. Oude fietsen zijn in Oekraïne zeer zeker niet meer degelijk en nieuwe fietsen kosten veel geld terwijl de kwaliteit te wensen over laat. Vandaar de vraag aan alle lezers: heeft u nog een oude, simpele maar goede fiets overcompleet? Het liefst met terugtraprem en geen versnellingen.
U kunt uw fiets afleveren bij Michel Koppenaal, Prins Bernhardstraat 100, Middelharnis. Graag een telefoontje vooraf: 0187-481017. Indien gewenst kunnen wij uw fiets, via hetzelfde telefoonnummer, ook ophalen.

Praktische giften

Handschoenen. Tijdens de Mexicaanse griep perikelen afgelopen jaar werden in Oekraïne onder andere extra hygiëne voorzorgmaatregelen genomen in de vorm van het gebruiken van medische handschoenen. In verzorginghuis Rehoboth worden deze medische handschoenen ook gebruikt voor het verzorgen van de bewoners. Als gevolg van de explosieve vraag naar medische handschoenen kreeg het verzorginghuis te kampen met een te kort aan deze handschoenen. Vanuit Oekraïne werd contact opgenomen met Nederland met de vraag of er vanuit Nederland hulp geboden kon worden. In Nederland zijn we aan de slag gegaan met deze vraag en hebben met verschillende bedrijven contact opgenomen en dit probleem voorgelegd. Met genoegen kunnen we u meedelen dat aan deze vraag gehoor is gegeven. Dankzij KDS Dentmed te Zeewolde en Bove te Sommelsdijk kon tijdens het werkbezoek van mei jongstleden een grote hoeveelheid medische handschoenen worden afgeleverd in Oekraïne. Namens St. OZO en de bewoners van Rehoboth willen wij KDS Dentmed en Bove hier vriendelijk voor bedanken. Kijk ook eens op www.kdsdentmed.eu en www.boveverpakkingen.nl

Trekhaak voor Vito bus. Zoals in een eerdere OC vermeld heeft St. OZO sinds kort de beschikking over een Mercedes Vito bus, die voor velerlei doeleinden wordt ingezet. Één van deze doeleinden is het boerderij project om landbouw producten te vervoeren naar de markt, waar deze producten verkocht worden. Vanuit Oekraïne kwam het idee om voor deze bus een trekhaak aan te schaffen, zodat ook gebruik gemaakt kan worden van een aanhangwagen. Op deze manier kunnen er meer producten tegelijk worden vervoerd naar de markt, wat voordeliger is in de brandstofkosten en kilometers. In Nederland zijn we op zoek gegaan naar een gespecialiseerd bedrijf die ons een helpende hand kon bieden. De helpende hand werd gevonden bij Thule Towing System te Staphorst . Dit bedrijf leverde een complete trekhaak met bekabeling voor de Mercedes Vito bus. We willen Thule Towing Systems vriendelijk bedanken voor de sponsoring en voor het gestelde vertrouwen. Kijk ook eens op www.brink.eu

Een nieuwe naam voor het belangrijke voedselhulpproject

Een nieuwe naam voor het belangrijke voedselhulpproject. De naam van het project voedselhulp stond in geen enkele verhouding meer met de omvangrijke hulp die in de afgelopen jaren verleend is. In de beginjaren van St. OZO ging het in eerste instantie om het frequent uitdelen van voedsel en waar nodig werd er voor de doelgroep een woning opgeknapt of medicijnen verstrekt. Maar nu zijn de rollen feitelijk omgedraaid: voedselhulp is nog steeds nodig maar juist al die andere vormen van hulp werd enorm uitgebreid, ook buiten de doelgroep. Steeds meer mensen uit de regio klopten bij St. OZO aan om hulp en na gedegen onderzoek werd besloten om deze arme mensen niet teleur te stellen. Denkt u hierbij maar aan allerlei zaken zoals: kleine maar ook grote (dure!) operaties, medicijnhulp bij korte en langdurige ziektes, tijdelijke opvang in het verzorgingshuis, zeer dure bestralingskuren bij kanker (hiervoor moet naar Hongarije worden gereisd), reiskosten, nazorg voor nabestaanden, begrafenissen, etc., etc. Vandaar een nieuwe naam voor een oud maar zeer belangrijk project: Project hulp algemeen. Vanuit deze inkomsten willen wij heel graag blijvend allerarmsten helpen, naast de verantwoordelijkheid die wij dragen voor de andere projecten. Graag uw gift hiervoor! Misschien is er nu een diaken of iemand van een instelling of een particulier die bij zichzelf denkt: dit is een mooi project voor mij/ons! Van harte aanbevolen! Vragen? Neem gerust contact met ons op!


Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Tijdens het volgende werkbezoek van
6 oktober t/m 15 oktober 2021 worden regelmatig nieuwe foto's geplaatst.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op