Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Jaargang 2012 Nr. 4

Van de voorzitter

De parlementsverkiezingen in Oekraïne zijn voorbij met een gunstige uitslag voor zittend president Janoekovitsj. Wie dit gebeuren enigszins gevolgd heeft proeft de scepsis van burgers ten opzichte van de politiek. Voor- en tegenstanders van het regeringsbeleid zijn het wel over een ding eens: stabiliteit is nog steeds ver te zoeken en er is geen oog voor de catastrofale omstandigheden van veel te veel burgers. In ons werkgebied, het Karpatengebied, worden wij hier elk werkbezoek weer mee geconfronteerd. Startende ondernemers beginnen enthousiast een winkel, gaan ‘in zaken’, maar velen redden het niet. ‘De mensen hebben geen geld’, is de veel gehoorde verzuchting.

Soms gaan er gasten mee op werkbezoek. Hoofdredacteur Adri van der Laan van Eilanden-Nieuws was van de partij in oktober en schreef in zijn krant een uitgebreid artikel over de OZO projecten. Fijn dat hij tijd wilde maken om de situatie in Oekraïne in ogenschouw te nemen en de noodzaak van hulpverlening te verwoorden.
En zo zijn we in december 2012 beland. Nog enkele weken en een nieuw jaar breekt DV aan. Temidden van een tumultueus wereldgebeuren (waar is er nog ‘vrede op aarde’?) mogen we ons realiseren dat de dragende en bewarende Hand van God het laatste woord heeft. Dat geeft moed en rust om verder te gaan. Persoonlijk en humanitair.

Ik wil u namens alle medewerkers Gezegende Kerstdagen toewensen en een Voorspoedig 2013. En donateurs en vrijwilligers hartelijk danken voor de trouwe steun aan Stichting OZO met uw hulp, giften en gebeden.

Teun Bakker

Foto voorpagina

Door de goede contacten met het brandweerkorps in Nagydobrony horen we van hen nogal eens schokkende gebeurtenissen. De baby op de foto heeft derdegraads brandwonden in het gezicht doordat een zusje met lucifers kon spelen en een dekentje vlam vatte. Een kerkelijk werker uit Hongarije vertelde het afschuwelijke verhaal van een gezin waar op een wintermorgen de pasgeboren baby dood gevonden werd in de wieg. Een jaar later werd er opnieuw een baby geboren die eveneens overleed. Uit onderzoek van de brandweer bleek dat de baby’s waren omgekomen door koolmonoxide vergiftiging.
De combinatie houtkachel/slechte rookafvoer/ slechte ventilatie is de baby’s fataal geworden. In het aanstaande januari werkbezoek gaan we samen met de brandweer werken aan informatie over brandpreventie.

OZO Kort

- opluchting bij de brandweerploegen: de salarissen worden toch uit de regeringskas betaald.
- de geschonken brandweerslangen worden intensief gebruikt. Tot op dit moment zijn er dit jaar 15 acties uitgevoerd door het brandweerkorps te Nagydoborny.
- de in de vorige OC vermelde bouwvakker die werkzaam was in de polikliniek, is helaas overleden aan de gevolgen van kanker.

Boomplantdag

Tijdens het werkbezoek in oktober was er in het centrum van Nagydobrony een officiële bijeenkomst. Verschillende organisaties die veel voor de gemeenschap betekenen waren in de gelegenheid een boom te planten. Ook de directie van verzorgingshuis ‘Rehoboth’ was hiervoor uitgenodigd en samen met enkele bestuursleden van Stichting OZO werd een boom geplant. We waren uiteraard zeer vereerd om hieraan mee te werken en zodoende gewaardeerd te worden voor het werk wat we in Oekraïne mogen verrichten.

Later was er de ontmoeting met afgevaardigden van het Hongaarse Ministerie van Onderwijs, die ook de belangen behartigen van christelijke scholen in het Karpatengebied.

Boerderijproject

De opbrengsten van de boerderij waren goed te noemen, vooral de aardappelopbrengst was dit jaar goed, in totaal 115 ton. Dit gold ook voor de maïsopbrengst. Ook de opbrengst uit de foliekassen was goed, hoewel de prijs minder was dan vorig jaar en er nog problemen zijn met ziekten in de planten.

We zoeken een sponsor voor de aanschaf van rollen plastic die gebruikt worden voor de biologische grondontsmetting op de boerderij. Vier rollen van goede kwaliteit en geschikt voor hergebruik kosten € 600,-. Wie helpt?

Vervoer werkbezoeken in 2012

Dit jaar werd er vier keer naar Oekraïne gereisd. Drie transporten met de Renault bus van penningmeester Albert van Holten met een volgeladen aanhanger, en een ingelast werkbezoek in juli dat per vliegtuig en trein werd afgelegd. Onderstaande bedrijven sponsorden de brandstof:

Januari: Xsarus Internetdiensten te Middelharnis en KRM te Middelharnis
Mei: Martijn Klem Timmer- en Onderhoudswerk te Oude-Tonge en Bosman&Kalis te Middelharnis
Oktober: Westhoeve Potatoes te Ouddorp, Hanse Staalbouw B.V. te Nieuwerkerk, Coas Business Systems te Stellendam, Het Binnenhuis te Middelharnis en De Bonte Timmerwerken te Oude-Tonge.

Alle bedrijven hartelijk dank!

Eén op veertien ouderen krijgt te weinig pensioen

Een miljoen ouderen krijgt een pensioen waarvan eigenlijk niet valt te leven. Dat is er één op elke veertien gepensioneerde Oekraïeners, aldus Arseni Jatsenjoek. De leider van de Verenigde Oppositie zei dit zondag tijdens een persconferentie in Ivano-Frankivsk. Jatsenjoek verwijt het de regerende Partij van de Regio’s dat die weigerde in te stemmen met een wetsvoorstel van de oppositie om tot een maximum uitkering te komen, waardoor het geld van 4 miljoen goedbetaalde gepensioneerden ten goede zou komen aan de minder bedeelde gepensioneerden.
Overigens zijn de pensioenen met ingang van 1 oktober verhoogd. President Viktor Janoekovitsj riep maandagmorgen, op de Veteranendag, zijn landgenoten op om toch vooral aandacht te schenken aan de ouderen in hun omgeving. Hij constateerde dat er al wat is gedaan aan de hoogte van de nog altijd veel te lage pensioenen en dat daarmee door wordt gegaan.

Voor volgend jaar staat een uitgebreid sociaal programma gepland, met onder meer extra geld voor oorlogskinderen, huisvesting voor de Tsjernobyl-veteranen, voor gehandicapte veteranen en armlastige gezinnen.

Bron: Ukrinform

Een op veertien ouderen krijgt te weinig pensioen


Eén op vijf Oekraïeners leeft in armoede

Het inkomen van één op de vijf Oekraïeners is zo laag dat hij of zij amper de kans krijgt om aan de armoede te ontsnappen. Er is wel sprake van een verbetering, want in een jaar tijd reduceerde het aantal armen van 23,5 naar 19,6 procent. Ljoedmila Sjerenko, hoofd van de afdeling die zich bezig houdt met de leefomstandigheden bij het Instituut voor Democratische en Sociale Wetenschappen, ziet de toekomst met enige vrees tegemoet.
“Met één op de vijf onder de armoedegrens is duidelijk dat de lonen in ons land te laag zijn.” Sjerenko legt uit dat het minimumloon weliswaar boven de armoedegrens ligt, maar dat de armoede toeslaat als van dit loon twee of meer mensen moeten leven. Daar komt bij dat vooral jonge gezinnen van het minimumloon rond moeten komen. In de ogen van Sjerenko is het dan ook duidelijk dat kinderen en armoede vaak met elkaar verbonden zijn, al is ook hier sprake van een verbetering. Het aantal stellen met één kind dat onder de armoedegrens zit, is licht gedaald van 32,7 naar 32 procent. Gezinnen met twee kinderen waren in het afgelopen jaar echter slechter af. Zij maakten aanvankelijk 40,7 procent uit van het totaal, maar hun aandeel steeg naar 42 procent. Huishoudens waarvan alle gezinsleden werk hebben, doen het relatief goed. Van hen leefde 24,3 procent in armoede; inmiddels is dat 22,5 procent. Bij de gezinnen met één of meer werklozen verslechterde de situatie: een jaar geleden zat 28 procent onder de armoedegrens, maar nu is dat 40,7 procent.

Bron: Ukrinform

Verkeersslachtoffers

In de eerste helft van dit jaar vallen er ruim 17.000 verkeersdoden. Premier Mikola Azarov is onthutst. “Dit begint epidemische vormen aan te nemen”, zegt hij. De premier wijst op de ongelukken met veel slachtoffers, zoals in Tsjernihiv, waar vijftien Russische pelgrims de dood vinden als hun bus van de weg raakt. Kort er op zijn er veel slachtoffers, doden en gewonden in Lviv, Charkiv en het Karpatengebied.

Bron: Oekraïne Magazine

Hulp allerlei

- een aantal behandeltafels en bureaus, geschonken door het Van Weel-Bethesdaziekenhuis te Dirksland, zijn buitengewoon welkom in de polikliniek. De eerder geschonken flatscreens voldoen prima op het christelijk Lyceum in Nagydobrony.
- Medeco uit Oud-Beijerland schonk een geweldige hoeveelheid incontinentiemateriaal.
- Omron Healthcare Europe BV te Hoofddorp schonk twee elektronische bloeddrukmeters.
- de opbrengst van de oliebollenactie, tijdens de jaarlijkse sfeerdagen van Bloemenhandel Grinwis te Ouddorp, was bestemd voor Stichting OZO.
- de videopresentatie werd vertoond jl. 2 november in Goedereede op de gemeenteavond van de Hersteld Hervormde gemeente: een betrokken en veelbelovende start van het actieseizoen voor Stichting OZO!
- veel gasten uit het binnen- en buitenland komen het verzorgingshuis bezoeken. De inhoud van de collectebus bij de voordeur bedroeg € 796,-
- Van den Berg Machines B.V. te Goes leverde geheel gratis onderdelen voor de grasmaaier.

Dánk voor uw inzet en hulp!

Zigeunerbeleid in Oekraïne

De Oekraïense overheid maakt het kinderrijke zigeunergezinnen wel heel aantrekkelijk om niet te werken. Voor een eerste kind krijgen de ouders 1.645,40 euro. Daarvan wordt 673,12 euro ineens uitbetaald en vervolgens een jaar iedere maand 81,02 euro. Bij de geboorte van een tweede kind gaat de uitkering naar 3.365,59 euro. De eenmalige uitkering bedraagt 673,12 euro en het gezin krijgt vervolgens gedurende twee jaar iedere maand 112,19 euro uitgekeerd. Bij de geboorte van een derde of volgende kind in het gezin keert de Oekraïense overheid 6731,17 euro uit, bestaande uit 673,12 euro ineens en vervolgens drie jaar lang maandelijks 168,28 euro. Het krijgen van kinderen wordt dan wel erg lucratief. Er zijn gevallen bekend, waar een zigeunermoeder met een nog niet getrouwde dochter van 13 jaar naar de dokter gaat. Ze maakt zich zorgen over haar dochter omdat ze nog niet zwanger is…..

Schoon water in het verzorgingshuis

De waterzuiveringsinstallatie van verzorgingshuis ‘Rehoboth’ is een zeer belangrijke machine en al weer vijf jaar naar alle tevredenheid in gebruik. Maar door slijtage is er enkele maanden geleden één van de twee opvoerpompen uitgevallen en na onderzoek bleek dat ook de tweede opvoerpomp dezelfde sporen van slijtage vertoonde. Hiervoor moesten onderdelen worden aangeschaft, die met korting zijn geleverd door Aubia Pompen in België. Beide opvoerpompen zijn weer volledig gerepareerd en operationeel gemaakt door technisch OZO medewerker Michel Koppenaal.

Er was een bedrag van € 750,- gemoeid met deze reparatie. Voorop staat dat er zuiver (drink-) water moet zijn in het verzorgingshuis. Welk bedrijf, particulier of instantie helpt ons deze kosten te dragen?

Polikliniek

In de polikliniek werden twee meegenomen kantoortafels en een behandeltafel afgeleverd. Natuurlijk maakten enkele artsen, ondanks een overvolle wachtkamer, tijd vrij om deze goederen in ontvangst te nemen. Het aanbod van geestelijke lectuur in de wachtruimte van de polikliniek blijkt een succes: sommigen geven zelfs een gift om de onkosten te bestrijden.

De medewerkers van St. Onderlinge Zorg Oekraïne wensen u Gezegende Kerstdagen en alle goeds voor 2013Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Tijdens het volgende werkbezoek van
6 oktober t/m 15 oktober 2021 worden regelmatig nieuwe foto's geplaatst.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op