Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Jaargang 2012 Nr. 3

Van de voorzitter

Op 24 september 2012 was het 121/2 jaar geleden dat Stichting OZO werd opgericht. Wat geweldig dat er in zo’n periode veel tot stand gekomen is! Ik herinner me uit de begintijd hoe we in een aftandse auto, een oude Moskvics, met Jenö op pad gingen om voedselpakketten uit te reiken aan allerarmsten. Hoe door de jaren heen, door de geweldige giftenstroom, project na project kon worden opgestart, gerealiseerd of uitgebreid. Hoe we ook ná vandaag, gedreven door de ontstellende nood die er nog steeds in Oekraïne is, blijvend hulp willen bieden. We mogen diep dankbaar zijn dat de Heere ons in deze jaren kracht en inzet heeft geschonken. Wat onszelf betreft blazen we maar niet te hoog van de toren want aan mensenwerk kleven fouten en gebreken. Maar als God zegent mislukt er niets. Dit niet als een te claimen beloning voor mensen die zo graag iets willen doen, maar precies andersom: wat wilt U dat wij doen zullen.
Na 12 1/2 jaar Stichting OZO mag ik alle bedrijven, particulieren en (kerkelijke-) instanties hartelijk bedanken voor de geweldige financiële en/of materiële steun in de afgelopen 12 1/2 jaar. Vele donateurs helpen al zolang Stichting OZO bestaat, anderen minder lang, maar duidelijk is dat zonder uw steun Stichting OZO haar werk in Oekraïne niet kan voortzetten. In die zin mag u uzelf onmisbaar noemen! Ook nieuwe donateurs zijn van harte welkom!

Teun Bakker

Foto voorpagina

Tijdens de afgelopen transporten zijn er tientallen Hollandse fietsen meegenomen naar Oekraïne. Het bleek een fel begeerd vervoermiddel te zijn. Nieuwe fietsen in Oekraïne kosten veel geld terwijl de kwaliteit te wensen over laat. Vandaar opnieuw de vraag aan alle lezers: heeft u nog een oude, simpele maar goede fiets overcompleet? Het liefst met terugtraprem en zonder versnellingen.
U kunt uw fiets afleveren bij Michel Koppenaal, Prins Bernhardstraat 100, Middelharnis.
Graag een telefoontje vooraf: 0187-481017.

OZO kort

- een bouwvakker die op de polikliniek heeft gewerkt is ernstig ziek en ondergaat chemo therapie. Hij had Jenö gevraagd of hij soms iemand wist die zijn tractor zou willen kopen, om van dit geld zijn medicijnen te betalen. Jenö gaat informeren naar de kosten. Indien nodig zal Stichting OZO helpen.
- hoewel niet officieel is er toch een soort uitwisselingsprogramma tussen een basisschool op Goeree-Overflakkee en een in de Oekraïense Karpaten!
- iemand uit Nagydobrony schonk de boerderij een hoeveelheid hout voor het maken van pootgoedkistjes.
- een Oekraïense handelaar schonk, op ver zoek van Jenö, hout voor het maken van een tuinhuisje in de aan te leggen tuin bij het verzorgingshuis.

Verzorgingshuis ‘Rehoboth’

Het verzorgingshuis is alweer bijna zeven jaar in bedrijf en een niet meer weg te denken instelling tot in de verre omgeving van Nagydobrony. Wij van Stichting OZO hebben een gezamenlijke drijfveer: wat er ook gebeurt, waar we ook kunnen helpen en hoe dringend een situatie ook is, het voortbestaan van het verzorgingshuis moet voorop staan. We zijn dan ook uitermate dankbaar dat de Jeugdraad van de Hersteld Hervormde gemeente te Goedereede het komende winterseizoen acties op touw zal zetten om geld in te zamelen voor de algehele verzorging in het verzorgingshuis. Ook voor directeur Jenö is het een geweldige opsteker.
Een gebouw neerzetten is heel mooi, maar haar in bedrijf houden is veel belangrijker: ‘We zijn volledig afhankelijk van giften. Het is geweldig dat de vele donateurs van Stichting OZO en ook de gemeente van Goedereede oog heeft voor de continuïteit van het verzorgingshuis’.

van Gizike

Erzsike is weer in ‘Rehoboth’ geweest! Erzsike is de moeder van Jenö en vroeger was ze elke dag in het verzorgingshuis te vinden om met de bewoners uit de Bijbel te lezen, te vertellen, te zingen en te bidden. Maar de laatste jaren kon ze niet meer komen want ze kreeg twee keer een beroerte, heeft een eng hoge bloeddruk en ook nog eens suikerziekte. Momenteel is haar situatie redelijk onder controle en ze besloot onlangs met Jenö mee te rijden om de bewoners weer eens te ontmoeten. Het was zó gezellig en zó intens goed dat de bewoners graag willen dat ze in het verzorgingshuis blijft!
Na deze blijde gebeurtenis loop ik door de lange gang naar de gemeenschappelijke woonkamer met een dikke stapel Hollandse tijdschriften onder mijn arm.
Bewoonster Irén komt gelijk op me af. Ze is nagenoeg doof en communiceert met rauwe klanken en door middel van gebaren. Zo maakt ze kenbaar wat ze wil delen. Ondanks haar beperking heeft ze veel levensvreugde en dat is van haar gezicht af te lezen. Ze is zó blij om in ‘Rehoboth’ te wonen! Ze wijst naar de stapel tijdschriften onder mijn arm. Nieuwsgierig als ze is wil ze weten wat ik daar bij me heb. Inmiddels is bewoner Albert ook bij ons komen staan en mengt zich in het gesprek. Ik laat de tijdschriften zien en de interesse van Irén is gewekt door een plaat van een prachtige molen in een Hollandse polder. Ze pakt het tijdschrift en zoekt een stoel op. Op het gemak gaat ze zitten bladeren. Zo nu en dan komt er reactie op een foto. Soms zie je haar ogen schitteren en probeert ze wat uit te leggen. We proberen met handen en voeten dingen te delen en we genieten allebei van deze momenten!
Zo ziet u hoe Nederlandse tijdschriften als ‘Landleven’, ‘Terdege’ of ‘Boerderij’ een prima tweede leven hebben in Oekraïne!!

Basisschool Járok

Voor de basisschool in Járok zijn er vergaande plannen om de hulp uit te breiden. Het aanbrengen van nieuwe houtkachels in de lokalen was een enorme opsteker, maar er ontbreekt nog veel meer. Toiletten, wastafels, stromend water, het is er niet. Samen met de directeur van de school heeft OZO medewerker Jenö een calculatie gemaakt en voor een bedrag van € 8.500,- is het mogelijk om een aanbouw te maken waarin sanitaire voorzieningen een plaats krijgen. De Bosseschool te Middelharnis heeft reeds voor dit doel € 700,- geschonken en we hebben daarna besloten alle scholen op Goeree-Overflakkee aan te schrijven om dit project te ondersteunen. Inmiddels is er al contact tussen de school in Járok en de Bosseschool. Uit dankbaarheid hebben een aantal kinderen van de school in Járok een aantal prachtige posters gemaakt, voorzien van goede wensen en hun namen.

Deze posters werden jl. 13 september door twee OZO medewerkers, Tanja van Koppen en Herman van Wezel, aangeboden aan directeur dhr. Bert Kraaijenbrink, juf Margreet Verkaik en juf Carla van der Wekke van de Bosseschool. We hopen dat nog veel meer scholen en/of donateurs een bijdrage willen leveren aan dit aansprekende project!

Wie helpt?

Een aanbouw met sanitaire voorzieningen voor de school in Járok kost € 8.500,-. Stort uw gift op rek. nr. 3416.36.851 t.n.v. Stichting OZO Middelharnis o.v.v. ‘Hulp aan school’. Draagt u ook uw steentje bij?

Boerderij

Als gevolg van de juiste combinatie van regen, zon en droogte zijn in het afgelopen seizoen vele tonnen aardappelen binnengehaald op de boerderij van St. OZO, die op de markt verkocht zijn of geconsumeerd zijn in verzorgingshuis ‘Rehoboth’. De juiste weersinvloeden hebben ervoor gezorgd dat de boerderij een ‘goed jaar’ heeft gehad. In voorgaande jaren is de oogst nogal eens mislukt door een lange droogteperiode in het voorjaar en de gedachten waren al eens uitgegaan naar het aanschaffen van een waterpomp.
Hiervoor werd Kin Pompentechniek te Rijen benaderd en dit bedrijf beloofde uit te zien naar een bestaande pomp die indien nodig gereviseerd zou worden. Enkele maanden geleden werd Stichting OZO gecontacteerd met de mededeling dat een goede bestaande waterpomp zoeken en reviseren niet makkelijk was en de directie van Kin Pompentechniek daarom besloten had om ten bate van het boerderijproject een compleet nieuwe diesel waterpomp te schenken. Enkele weken geleden mochten we van de heer Kin de machine in ontvangst nemen en natuurlijk willen wij hem heel hartelijk bedanken voor deze geweldige aanwinst voor de boerderij!

Wie helpt?

Een windhoos zorgde afgelopen zomer voor een totaal vernielde foliekas op de boerderij. Kort nadat er nieuw plastic folie was aangebracht trok er opnieuw een windhoos over dezelfde kas met hetzelfde resultaat. Een geschokte boerderijmanager Pisti liet weten: opnieuw moet er folie gekocht worden. Een forse kostenpost voor de boerderij: € 800,-! Wie helpt? Maak uw gift over op rek. nr. 3416.36.851 t.n.v. Stichting OZO Middelharnis o.v.v. ‘Folie voor boerderij’. U kunt ook via onze website geven. Dank!

Polikliniek

Allerlei giften, groot en klein, zijn er geschonken voor de renovatie van de polikliniek in Nagydobrony. Nu fase 1 klaar is willen wij, namens directie en verplegend personeel van de polikliniek, naar alle gevers onze hartelijke dank uitspreken. Een sponsor was de diaconie van de Hervormde gemeente te Goedereede. In de afgelopen drie jaar mochten we van dit college maar liefst € 22.500,- ontvangen voor het polikliniekproject.

Voor fase 2, de bovenverdieping en de buitenkant is nog een bedrag nodig. Een calculatie hiervoor is nog in voorbereiding. Maar wellicht een prachtig project voor een diaconie of een combinatie van diaconieën? Aarzel niet contact met ons op te nemen via info@stichting-ozo.nl

Giften allerlei

- een mooie hoeveelheid waspoeder van een bedrijf uit Zeeland en van Firma Van der Wal Bedrijfshygiëne te Melissant.
- mevrouw Wolfert uit Dirksland € 100,- van zelfgemaakte fotokaarten.
- enkele dames € 50,- van zelfgemaakte kaarten.
- mevrouw Schaaf uit Dirksland zelfgebreide dekens.
- voor het basisschoolproject in Járok meerdere goedwerkende computers.
- Aubia Pompen te Ghislenghien in België leverde met korting onderdelen voor twee pomp motoren voor de waterzuiveringsinstallatie in het verzorgingshuis.


Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Tijdens het volgende werkbezoek van
6 oktober t/m 15 oktober 2021 worden regelmatig nieuwe foto's geplaatst.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op