Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Jaargang 2012 Nr. 1

Van de voorzitter

Stichting OZO helpt! Dat mocht tijdens het afgelopen werkbezoek in januari weer ervaren worden. Zoals gewoonlijk werd het afgelopen jaar onder de loep genomen en dankbaar kon worden vastgesteld dat de voortgang van de projecten, dankzij de vele giften van onze donateurs, gecontinueerd kon worden. En met deze verblijdende constatering hopen we ook in dit jaar dóór te gaan met het verstrekken van hulp aan allerarmsten, hopend op en biddend om de onmisbare steun en zegen van onze hemelse Vader. Met de vraag of ú ons werk blijvend wil steunen. Wees ervan overtuigd dat, voor allerarmsten in het algemeen en onze Oekraïense medewerkers in het bijzonder, de hulp van Stichting OZO zeer gewaardeerd wordt. Of het nu gaat over de opname van een oudere in het verzorgingshuis, of de polikliniek die een ware metamorfose ondergaat: sámen worden doelen gesteld en zo economisch en verantwoord mogelijk uitgevoerd. Van de Oekraïense overheid is helaas geen enkele steun te verwachten, maar met uw hulp kunnen Oekraïeners zélf aan de slag!
Wat is er dus nodig voor een geslaagd humanitair traject? Samenwerking met mensen die eenzelfde doel voor ogen hebben. Donateurs en Stichting OZO: helpen doen we samen!

Teun Bakker

Foto voorpagina

Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis te Dirksland schonk 75 flatscreens aan Stichting OZO. We stelden OZO medewerker Jenö hiervan op de hoogte en hij wist een prima bestemming voor deze computerschermen: het Lyceum in Nagydobrony. Dit is een christelijke school voor voortgezet onderwijs en de leerlingen komen uit de wijde omgeving. Ook hoort er een jongens- en meisjesinternaat bij de school. De directeur (zesde van links) was zeer verblijd met deze geweldige aanwinst.
Samen met een aantal leerlingen dankbaar op de foto!

OZO Kort

- de voorbereidingen voor het Stichting OZO adoptieplan zijn in volle gang.
- de blusploeg van de brandweer in Chop kreeg Hollandse brandweerpakken, laarzen en helmen.
- na het overlijden van enkele bewoners van verzorgingshuis ‘Rehoboth’ mochten een viertal nieuwe bewoners begroet worden.
- helaas heeft Imre bácsi uit Miskolc in Hongarije dit niet meer mogen meemaken. Hij wilde ook graag naar het verzorgingshuis komen, maar hij is aan de gevolgen van een longembolie overleden. (zie Onderling Contact december 2011)

Basisschool Yárok

Ons bezoek in januari aan de basisschool in Yárok was een waar feest! Niet in het minst door de reis er naar toe: de directeur had ons telefonisch gewaarschuwd voor de enorme sneeuwval in de Karpaten en hij vroeg zich af of onze komst wel haalbaar was. Maar zestig centimeter sneeuw was voor de Lada Niva van Jenö een peulenschil. Onvoorstelbaar hoe deze vierwiel aangedreven auto een geweldige laag sneeuw trotseert! Zonder noemenswaardige problemen kwamen we, met gebreide kinderkleding en Bijbels ín de auto en een prachtig schoolbord óp de auto, op plaats van bestemming. Het was 14 graden onder nul, maar de kinderen kwamen enthousiast naar buiten bij het verschijnen van de Niva. Een aantal stoere jongens verschenen ten tonele om het schoolbord in de school te sjouwen en de meisjes trokken maar al te graag de gebreide truien aan.
Het was duidelijk dat de leerkrachten geen enkele vat meer hadden op de kinderen, maar dat werd voor lief genomen.

Binnen in de school was het behaaglijk warm! De nieuwe houtkachels verspreidden een weldadige warmte en dat was reden voor de directeur om met stevige omhelzingen zijn dank te laten blijken. De sfeer in de school was tóp: 65 kinderen met hun leerkrachten onderwijs ontvangen en geven in een heerlijk warme omgeving! Onze nieuwsgierigheid sloeg om in bewondering voor de directeur en de leerkrachten. We hoorden dat de leerkrachten van heinde en verre kwamen om juist op deze school onderwijs te geven vanwege de geweldige sfeer op school.
Dat zegt toch wel iets! En onze bewondering sloeg compleet om in intense dankbaarheid toen we vernamen dat de meegebrachte Bijbels en kinderbijbels zo van harte welkom waren. Want het team had enige tijd hiervoor nog gesproken over de wens om op deze staatsschool Bijbels onderwijs te geven, maar waar kwamen de hulpmiddelen vandaan? Uitgerekend op dit moment mochten we een aantal dozen met Bijbelse lectuur overhandigen. Het was aandoenlijk hoe de kinderen, op aangeven van een juffrouw, om de beurt een gedeelte voorlazen uit de kinderbijbel. Buiten was het intens koud, binnen was er de warmte van kachels en van het Woord!

We kregen koffie aangeboden en we vroegen de directeur of er meer hulp nodig was. De goede man schaamde zich bijna om het te vertellen, maar zelfs waterleiding was in de school niet aanwezig. De eerste zorg betrof voor hem het personeel, die niet eens zeker waren van hun maandelijkse ‘staats’ salaris. Geld voor leermiddelen, zoals schriften, pennen en potloden was er niet. Het was duidelijk: hier is nog meer hulp gewenst en daar gaan we ons in de komende periode over buigen.
Om hierin tegemoet te komen brengen we de volgende actie onder uw aandacht:

Leermiddelen voor basisschool

Elke leerling krijgt een tasje met de volgende producten:
  • potlood en pen
  • schrift
  • ballonnen
  • douchefris
  • snoepgoed
  • speelgoed
Helpt u ook mee?
Een tasje kost vijf euro. Hoeveel tasjes neemt u voor uw rekening? Stort uw bijdrage op rekeningnummer 3416.36.851. t.n.v. Stichting OZO onder vermelding van: ‘kinderen in Yárok’. In mei 2012 hopen we de tasjes aan de kinderen te overhandigen.

Alvast hartelijk dank!

Bijbelverspreiding

Steeds meer Bijbels en geestelijke lectuur vinden hun weg in het Karpatengebied. Vooral de gezins- en kinderbijbels zijn in trek. Een groot deel van de gezinsbijbels wordt geschonken aan pasgehuwden en kinderbijbels worden niet alleen op christelijke scholen maar ook op staatsscholen uitgereikt. Dichtbij, in Nagydobrony en Kisdobrony, maar ook verder weg in Yárok en Szolyva. En dan nog de grootletter Bijbels, die worden geschonken aan slechtzienden.
Met een gift van € 1.000,00 van Stichting Agaton Ergon werden de Bijbels gekocht bij EAS (Evangelielectuur Anderstaligen Service) te Harderwijk. Dat de Heere Zijn Woord zal zegenen!

Alvast hartelijk dank!

Jongeren voor OZO

Met hun complimenten voor onze nieuwe website zijn vier jonge mensen van jl. 27 december tot 6 januari op werkvakantie naar Nagydobrony geweest. Na het bezoeken van de site was hun belangstelling gewekt en zij wilden vanuit hun zorgprofessie met eigen ogen zien hoe het eraan toe gaat in Oekraïne. Zij organiseerden thuis een € 1,00 actie om Stichting OZO financieel te steunen hetgeen € 1.250,00 heeft opgebracht. Hun verslag.

“Op 27 december was het zover. Op naar Oekraïne! Na een lange reis werden we hartelijk ontvangen door de hoofdzuster en na een heerlijke maaltijd gingen we eerst goed uitrusten. Op 28 december begon ons programma met een rondleiding door verzorgingshuis ‘Rehoboth’ en stelden we ons op de hoogte van de verzorging van de bewoners en daar waren we heel tevreden over. De dagen daarna bezochten we de boerderij en de polikliniek en gingen op bezoek bij allerarmsten thuis. Ook zijn we in een ziekenhuis geweest en naar het kinderhuis ‘de barmhartige Samaritaan’ in Nagydobrony. Heel variërend; we hebben veel gezien en meegemaakt, een bijzondere ervaring rijker!
We nemen u een dagje mee naar onze huisbezoeken. Directeur Jenö haalde ons op met zijn groene Lada, die een bijzonder goede vering heeft. Die vering hadden we wel nodig want reizen door Oekraïne gaat niet zonder slag of stoot, wat een gaten en kuilen in de wegen! Aangekomen op het eerste adres kwamen we binnen in een erg rokerig hol waar iemand bleek te wonen. Het is niet te beschrijven wat je op zo’n moment voelt! Nadat Jenö wat gepraat had met die man zijn we doorgegaan naar het volgende adres, waar tot onze grote verbazing uit alle hoeken van het huisje kinderen tevoorschijn kwamen, in totaal elf. We hebben deze kinderen wat speelgoed gegeven, Jenö vertelde ons dat het jongste kindje drie dagen oud was. De kinderen waren vies en armoedig. Op het volgende adres wachtte een vrolijke vrouw ons op.

Wat moeten deze mensen veel doormaken!


Ze was lichamelijk gehandicapt en zat daarom in een rolstoel. Ze vond het erg fijn dat we op bezoek kwamen en kletste honderduit. Daarna gingen we naar een Rus in een heel oud vies vervallen huisje. Zijn kacheltje brandde lekker, het zag blauw van de rook en we gaven de man een zak mandarijnen. Wat moeten deze mensen veel doormaken!
Na deze enerverende dagen kwam het eind van ons bezoek in zicht. We namen afscheid van de lieve bewoners en het personeel van het verzorgingshuis. Door de intensieve contacten die we die dagen hadden opgebouwd met alle mensen rondom ‘Rehoboth’ was het afscheid moeilijk. We kijken terug op mooie dagen vol met bijzondere herinneringen”.

Petra v.d. Heuvel, Hanneke Flikweert, Matthijs en Janneke Woudstra-de Bruin

Zangavond t.b.v. Stichting OZO

Jl. zaterdag 10 december organiseerde Stichting Mission Music te Dirksland een Advent- en Kerstconcert in de Hervormde dorpskerk te Sommelsdijk. Tijdens het mooie programma werd er € 1.222,78 gecollecteerd voor Stichting OZO. Daan Schot en medewerkers: bedankt voor de inzet en het prachtige resultaat!

St. OZO video presentatie!

Graag komen wij voor uw bedrijf of vereniging kosteloos op bezoek. Maak een afspraak! Tel: 0187-486383 (Teun Bakker) E: info@stichtingozo.nl

Nieuwe hoofdzuster

Hidi Marika heeft om persoonlijke redenen haar functie als hoofdzuster neergelegd. In haar plaats verwelkomen we Katona Gizella. Gizella is al jarenlang aan het verzorgingshuis verbonden als verpleegster en wij zijn blij in haar de nieuwe hoofdzuster te hebben gevonden. Ook welkom aan Katona Sándor, de nieuwe verpleger. Wij bedanken Marika voor haar inzet en wensen Gizella en Sándor veel vreugde en Gods zegen toe in hun nieuwe en verantwoordelijke functies.

Zorg voor de allerarmsten!
Uw hulp is van grote waarde.
Maak vandaag nog uw gift over!


Voortgang polikliniek project

Aan de buitenkant nog steeds een somber gebouw. Het eerste teken van herstel betrof het nieuwe dak. Maar om werkelijk te zien hoe de polikliniek opknapt, daarvoor gaan we naar binnen. Niets laat meer zien hoe het eens was. Na het aanbrengen van nieuwe radiatoren en leidingen en het vernieuwen van de elektriciteitsbedrading zijn de arbeiders, onder leiding van OZO medewerker Jenö, de afgelopen maanden druk bezig geweest met het sausen van de muren, het aanbrengen van systeemplafonds met verlichtingsarmaturen, het plaatsen van deurkozijnen en het afhangen van de deuren, de vloeren betegelen en het monteren van wastafels met onderkasten (daaromheen betegeld) en kranen voor warm en koud water. Het wordt een pláátje, volgens artsen en dorpsbewoners. In de loop van dit jaar zal de begane grond inclusief entree volledig klaar zijn. Wat overblijft is het gereed maken van de bovenverdieping en de buitenkant van het gebouw.

Boeren helpen vrachtwagenchauffeurs de Karpaten door

Na de enorme sneeuwval deze winter was de Oekraïense overheid niet bij machte om adequaat de belangrijkste hoofdweg van de grensplaats Chop naar Kiev sneeuwvrij te maken. Vanaf Úngvár gaat de weg door de Karpaten en het bleek voor veel vrachtwagens onmogelijk om door de bergen te rijden. Maar er kwam hulp. Boeren boden met tractoren tegen betaling hun diensten aan en trokken de vrachtwagens door de bergen. De chauffeurs waren geholpen en de boeren telden ‘s avonds met glinsterende ogen de bijverdiende Hrivna’s. Hoe vindingrijk kunnen Oekraïeners zijn!

Giften allerlei

- Mol Agrocom te Oude-Tonge schonk, via werknemer Cornelis Knöps, een rol folie van 500 m2 voor de biologische grondontsmetting van de tuinbouwkassen op de boerderij.
- Tuinderij Van Vugt te Achthuizen hielp Stichting OZO aan een geweldige hoeveelheid komkommerzaad voor het boerderijproject.
- Diabetes Vereniging Nederland schonk voor het verzorgingshuis tien naaldencontainers voor het veilig afvoeren van gebruikte injectienaalden.
- Medeco te Oud-Beijerland schonk opnieuw een geweldige hoeveelheid incontinentiemateriaal.
- Waspoeder is onontbeerlijk in het verzorgingshuis. Van een bedrijf uit Zeeland mochten wij weer een mooie partij ontvangen.
- Familie Oudshoorn uit Urk schonk twee prachtige elektrische rolstoelen. Deze rolstoelen werden opgehaald in Urk en gebracht in de Stichting OZO opslag in Sommelsdijk door Installatiebedrijf ‘de Branding’ te Ouddorp.
- Studio Verbiest uit Dirksland schonk een full-color laserprinter.

Alle gevers heel hartelijk bedankt!


Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Tijdens het volgende werkbezoek van
6 oktober t/m 15 oktober 2021 worden regelmatig nieuwe foto's geplaatst.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op