Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Jaargang 2010 Nr. 4

Van de voorzitter

Veel stichtingen die humanitair werken in Oekraïne zijn aangesloten bij het platform SPSN-O (Stichting Platvorm Samenwerking Nederland-Oekraïne). Zo ook St. OZO. Een abonnement op het kwartaalblad Oekraïne Magazine is een ‘must’. In dit mooie blad staan lezenswaardige artikelen over het leven in Oekraïne, de politiek, de economie, godsdiensten en cultuur, in heden en verleden. Vandaar dat u in de OC nogal eens een overgenomen artikel tegenkomt.

Een aantal malen per jaar organiseert het platvorm een zogenaamde Oekraïnedag. Pas geleden was er zo’n dag in Rotterdam en wij besloten daar eens heen te gaan. En ik kan u vertellen dat we hier geen spijt van gekregen hebben. Vertegenwoordigers van een aantal stichtingen voerden het woord en vertelden over hun werkwijze en ervaringen. We hoorden veel herkenbare zaken: de gigantische bureaucratie, urenlang wachten op de grenzen, de corruptie, de armoede en slechte omstandigheden. Maar ook de betrokkenheid met het Oekraïense volk en de liefde waarmee armen geholpen worden.
Ook spraken ondernemers over het wel en wee van door hen opgestarte bedrijven. Mede dankzij investeringen (Nederland is derde op de ranglijst van grote investeerders in Oekraïne) is er een herstel van de economie merkbaar.
Maar wie profiteren hier nu van? Voorlopig is de gasprijs voor huishoudens in augustus met 50 procent omhoog gegaan en in april 2011 gaat de prijs nog eens met 50 procent omhoog! Armoede blijft nog steeds een vaststaand feit, daar was iedereen het over eens en dus: blijvend helpen!
De dag werd afgesloten met een stukje cultuur: prachtige muziek op originele instrumenten uit Oekraïne en een hapje en een drankje. Het was verrijkend om mensen te ontmoeten die eenzelfde streven hebben en we gingen naar huis met het dankbare gevoel dat St. OZO ook een schakeltje mag zijn in de ketting van de humanitaire hulp. En we hoeven het niet te doen in eigen kracht. De Heere geeft kracht en sterkte. Bevrijdend voor ons alsook voor onze allerarmste medemens! Dit gold voor 2010 en dit geldt voor 2011.

Namens alle medewerkers van de stichting wens ik u Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2011 toe.

Teun Bakker

Grote foto voorpagina

Winter in Oekraïne. OZO medewerker Jenö is ploeterend door de versgevallen sneeuw op weg naar een arme familie. Allerarmsten zien als een berg tegen de winter op. Door geldgebrek geen warmte als het zo ellendig koud is. Maar warmte is op komst in de vorm van dekens, kleding en voedsel. Dekens, gebreide truien, mutsen en shawls werden geschonken in Nederland en vinden hun bestemming in Oekraïne om warmte te bieden. Het belang van Oekraïense medewerkers is van onschatbare waarde want zij brengen de juiste hulp op de juiste plaats.

Project Algemene Hulp: een warm project!

Giften allerlei

- voor het verzorgingshuis mochten wij van een bedrijf een partij waspoeder ontvangen, goed voor zo’n 400 wasbeurten.

- een meelevende donateur schonk twee prima werkende elektromotoren voor het boerderijproject.

- ook het vermelden waard: een aantal bezoekers uit Canada hebben kosteloos hand en spandiensten verricht op de boerderij.

- opnieuw zijn er een tiental fietsen door u geschonken. Uw gebruikte fiets, ook kinderzitjes, blijven welkom.

- naast de zeer belangrijke en onmisbare vaste giftenstroom van alle donateurs mogen wij een aantal bijzondere giften vermelden. Deze gevers zorgden voor het bijschrijven van € 17.500,00 op de humanitaire bankrekening van St. OZO.

Voor al deze giften, praktisch of financieel, onze zeer hartelijke dank!


Gebruikte brillen

Van opticien Eyewish Groeneveld te Middelharnis kregen wij via dhr. Arnout Tessers een ruime hoeveelheid gebruikte brillen. Heel belangrijk voor de allerarmsten in Oekraïne! Familie Hidi geeft dorpbreed aan dat er weer brillen gekomen zijn uit Holland. U kunt een bril komen uitzoeken! Het passen daar gaat vaak gepaard met grote vreugdekreten, tenslotte is het best wel heftig als je ineens weer beter kunt zien of lezen! Namens hen onze hartelijke dank! Oproep aan de donateurs: heeft u nog een bril liggen die u niet meer gebruikt? U kunt deze ook afgeven bij: Michel Koppenaal, Prins Bernhardlaan 100, Middelharnis.

Vervoer werkbezoeken in 2010

Ook dit jaar werden de werkbezoeken afgelegd met de Renault bus van onze penningmeester en de OZO aanhanger. Onderstaande bedrijven en particulieren sponsorden de werkbezoekkosten zoals: brandstof, tolwegen, TIR carnet enz.

Januari: Bosman en Kalis te Middelharnis

Mei: Verolme Transport Middelharnis, KSD Bouw te Middelharnis, InSide Lunchroom te Middelharnis, V.o.f. Westhoeve & Zn. te Ouddorp

Oktober: Timmer en Onderhoudsbedrijf Martijn Klem te Oude Tonge, KRM Middelharnis Opnieuw vrijwel kosteloze werkbezoeken in het kader van maximale hulp met minimale kosten.

Onze zeer hartelijke dank!

Oekraïense bewoners aan het woord, afl. 3

Taptics Erzsébet (Erzsike) woont sinds 2009 in het verzorgingshuis. Ze is geboren op 12 mei 1954 en is in 1997 getroffen door een herseninfarct. Als we haar kamer binnenkomen is ze bezig met kleren op te vouwen. Een moeilijke bezigheid, maar het lukt. Ook een gesprek voeren gaat moeizaam, maar we hebben een goede vertaler bij de hand, Feri, de zoon van Ráti Pisti, die Engels spreekt. Ze woont samen met Jólán néni op een kamer. De kamer is eenvoudig maar gezellig ingericht en de dames hebben veel steun aan elkaar. En dat is met name voor Erzsike heel belangrijk, want haar leven ging bepaald niet over rozen.

Haar geboorteplaats was Rafajna en haar vader was een van de directeuren van een grote kolchoz. Hij was belast met de afdeling groenten en fruit. Op een dag toen hij met de trein naar huis reed kwam hij bij zijn dorp aan. De gewoonte was dat de trein niet stopte maar alleen vaart verminderde. De bedoeling was dat die paar passagiers uit de rijdende trein sprongen. Het ging altijd goed tot op die fatale dag. Hij brak zijn been op meerdere plaatsen. Mede door de slechte omstandigheden in het ziekenhuis bleef hij invalide. Na een tijd keerde hij weer terug naar de kolchoz maar hij werd nooit meer de oude. Hij was 27 jaar oud toen dit gebeurde. Erzsike trouwde in 1973 met Taptics Tibor. Hij was een uitstekend chauffeur op verschillende voertuigen. Deed zijn werk met plezier en dronk nooit. In hun gelukkig huwelijk kregen zij twee kinderen.

Toen verschenen er donkere wolken boven hun leven. Na de verschrikkelijke kernramp in Tsjernobyl op 26 april 1986 werden Tibor en vele anderen door de staat opgeroepen om te helpen bij de plaats van het onheil. Zij moesten onder andere nieuwe waterputten maken, want veel bestaande bronnen waren besmet en bevroren. Daarnaast moesten ook veel mensen worden vervoerd. Tibor werd in totaal drie keer opgeroepen. De eerste keer werkte hij vijf dagen achtereen in het zwaar besmette gebied. Na een verlofperiode werkte hij twee weken in het gebied. Daarna een periode van anderhalve maand. In totaal werkte Tibor bijna twee maanden onder barre omstandigheden zonder beschermende kleding. Als extra loon voor dit gevaarlijk werk kreeg iedereen een zak met tweedehands kleding voor het gezin. Na deze ramp bleef hij zijn oude werk voortzetten, chauffeur. In 1997 kreeg Erzsike een herseninfarct. Zij ondervindt als gevolg van deze beroerte ernstige beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten in haar dagelijks leven.

Al snel daarna openbaarde zich de gevolgen van de radioactiviteit in het lichaam van Tibor. Twaalf jaar na de ramp sterft hij aan deze gevolgen en velen met hem. Hoewel iedereen wist wat de oorzaak was, mocht niemand het vertellen. Alle dokters rondom Tsjernobyl kregen een spreekverbod. Als een dokter toch te veel zei, werd hij op non actief gezet of, heel eenvoudig, hij verdween. Vol emotie verteld Erzsike wat de autoriteiten als doodsoorzaak opschreven: Tibor is gestorven aan overmatig alcohol gebruik. Hij was dus een alcoholist! De tranen lopen over haar wangen als zij ons verteld dat haar man nooit dronk!!

Erzsike bleef achter met twee kinderen. Haar dochter trouwde en woont ver weg in de Karpaten. Toen kwam het volgende probleem. Haar zoon trouwde ook en ging met zijn vrouw in het huis van Erzsike wonen. Al snel werd Erzsike een probleem. Vanwege haar beperkingen en het feit dat ze verzorging nodig had werd ze een blok aan het been van zoon en schoondochter. Vele ruzies, moeiten en verdriet waren het gevolg.

Op een dag hoort ze van het bestaan van verzorgingshuis ‘Rehoboth’. Resoluut besteld ze een taxi en vraagt een gesprek aan met de directeur, maar die is op dat moment afwezig. De volgende dag komt ze terug en kan haar verhaal doen bij Hidi Jenö. Er volgt een rondleiding door het huis, de huisregels worden besproken waaronder de christelijke identiteit van de instelling en het besluit wordt genomen: Erzsike wordt tot haar onuitsprekelijke opluchting en blijdschap bewoonster van ‘Rehoboth’. Ondanks het verdriet dat haar kinderen geen enkel contact meer zoeken overheerst de vreugde: ze woont nu een huis waar liefde woont!
Haar tijd vult zij onder andere met het schrijven van gedichten en het lezen uit haar oude huisbijbel, het enige monument van waarde dat zij mee genomen heeft uit haar huis. Speciaal voor St. OZO heeft zij een gedicht geschreven, die in deze OC ook een plaatsje krijgt. Ze bedankt iedereen. Een kleine vrouw vervuld met grote dankbaarheid.

Vertaling gedicht Erzsike

Mijn God, ik dank U voor de Nederlanders,
dat U zo werkt in mensenharten,
dat zij voor sommigen van ons een huis hebben gebouwd
en ons helpen en ons te eten geven.
Mijn God, zegen deze mensen en sluit ze in Uw hart.
Red hen voor altijd!
Mijn God, ik wil hen bedanken, maar eerst U,
omdat U geloof en een nieuw hart schenkt aan
ons allen. Trek ons aan Uw hart!
Hoor mij, mijn God. Ik bid U:
veracht mijn verzoek niet. Amen.


Videopresentatie in Dirksland

Voor 65 dames en heren op de Contactmiddag voor ouderen van de Hervormde gemeente te Dirksland werd de videopresentatie vertoond. Na het zien van de film klonk de opmerking: wat hebben wij het dan goed, we moeten maar niet teveel klagen! De opbrengst van deze zeer fijne middag was inclusief verkooptafel € 199,75. Onze hartelijke dank!

Bruiloft

Jongstleden 25 september was de grote dag van onze boerderijmedewerker Feri, zoon van OZO medewerker Ráti Pisti en zijn vrouw Erika. Feri trad in het huwelijk met zijn Krizstina, aankomend onderwijzeres. Zij mogen terugzien op een prachtige dag en vanuit deze OC wensen wij hen veel geluk, gezondheid en Gods zegen toe!

Beamer lamp

Een aantal jaren geleden werd door Elektro World Van der Heijden te Dirksland kosteloos een beamer ter beschikking gesteld voor de videopresentaties van St. OZO. Inmiddels zijn al vele presentaties met behulp van deze beamer gegeven en zijn we nog steeds erg blij met deze sponsoring. Wél heeft de lamp die in de beamer gebruikt wordt, net zoals een gewone lamp, een eindige levensduur en kan deze natuurlijk uitvallen tijdens het geven van een presentatie. Wat zou het dan sneu zijn als er gezegd moet worden dat er geen reserve lamp aanwezig is en de video presentatie niet verder vertoond kan worden. Om dit te voorkomen is St. OZO op zoek gegaan naar een reserve beamer lamp en bleek wederom dat Elektro World Van der Heijden te Dirksland St. OZO hier graag mee wilde helpen. Dankzij deze sponsoring kunnen toekomstige videopresentaties met een gerust hart vertoond blijven worden. Nogmaals vriendelijk dank hiervoor. Kijk ook eens op: www.vd-heijden.com

Tip van een donateur

Tijdens de ouderenmiddag in Dirksland merkte een mevrouw terecht op: de Onderling Contact is mooi opgemaakt en geweldig informatief. Wat is het jammer als al die honderden OC’s na het lezen bij het oud papier terecht komen! Als iedere lezer nu eens dit blad geeft aan een buurman, een familielid of zomaar een bekende. Mogelijkheden te over: op een visite of op een verjaardag. St. OZO verdient het dat nog veel meer mensen de projecten gaan steunen.
De spijker op zijn kop! Als elke donateur de OC doorgeeft kan er voor de allerarmsten in Oekraïne nog veel meer gedaan worden. Wordt ambassadeur van St. OZO: het brengt vast en zeker meer op dan de oud papier prijs!

Dank aan vrijwilligers!

Het verspreiden van de OC op Goeree-Overflakkee en de coördinatie hiervan gebeurt door vrijwilligers. Dit is kostenbesparend en daarom een woord van dank aan allen die bij zonneschijn en regenbuien de OC aan de man brengen. Hartelijk dank voor uw inzet! Momenteel zoeken wij nog vrijwilligers in Herkingen en Den Bommel.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Herman van Wezel, tel. 0187-486572.

Het dak is klaar! Keurig volgens de begroting is de kapconstructie gerepareerd, waar nodig vernieuwd en zijn er duurzame dakplaten aangebracht zodat lekkage tot het verleden behoort.

In de organisatie van de kliniek is het een en ander gewijzigd. De overheid heeft een nieuwe wet gemaakt waarin staat dat poliklinieken vallen onder de verantwoordelijkheid van de burgerlijke overheid. Alle directeursfuncties zijn hiermee vervallen. De huidige directeur was het met de veranderingen uit Kiev niet eens en nam ontslag. In zijn plaats is er een nieuwe, nog jonge dokter gekomen. Voor St. OZO is deze wetswijziging geen enkel probleem, want de contacten met de burgemeester van Nagydobrony zijn prima.

De volgende stap in het project is het vernieuwen van de radiatoren en leidingen voor de warmte- en watervoorziening.
Binnen afzienbare tijd beschikt de polikliniek over warme kamers en warm water!


Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Tijdens het volgende werkbezoek van
6 oktober t/m 15 oktober 2021 worden regelmatig nieuwe foto's geplaatst.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op