Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Jaargang 2010 Nr. 1

Van de voorzitter

De lente is weer aangebroken na een lange en koude winter. In Oekraïne was het een wisselvallige winter: periodes van zacht weer en weinig sneeuw wisselden elkaar af met veel sneeuw en ijzige koude. In enkele dagen tijd een temperatuurverschil van +3C? naar -18C?! Maar waar het landleven nog zo goed als stilligt, op de boerderij wordt al weer hard gewerkt. De augurkenplantjes staan alweer te groeien in de verwarmde opkweekkassen om straks de vroege vruchten aan de man te kunnen brengen. Het is prachtig om te zien hoe enthousiast men in de weer is en dat de Mercedes Vito bus een belangrijke rol speelt in de werkzaamheden behoeft geen nadere uitleg. Overigens stelde een oplettende donateur mij pas geleden de vraag: doet St. OZO nu niets meer aan het boerderijproject? Zo’n vraag doet je goed, want dan wordt er meegeleefd! Het antwoord is als volgt: St. OZO is gestopt met grote investeringen omdat deze geheel naar plan tot een afronding kwamen. Maar natuurlijk is er nog het een en ander te doen, op te knappen en uit te breiden en het is de bedoeling dat de boerderij uit de opbrengsten dit bekostigd. Lukt dit niet (er kan bijvoorbeeld een oogst mislukken) dan staat St. OZO garant voor de voortgang, want dit prachtige project mag natuurlijk niet aan zichzelf overgelaten worden!

Ten aanzien van de polikliniek is het wachten tot de vorst verdwenen is. Dan zal worden begonnen met de reparatie van het dak. Om ook 2010 succesvol te laten verlopen zijn een aantal zaken blijvend nodig: gebed, zegen, volharding en een gulle hand. Al meer dan 10 jaar St. OZO: de hand aan de ploeg in een land waar niets van de grond komt en waar mensen nog steeds gebaat zijn bij humanitaire hulp. Deze opmerking/oproep moge voor u duidelijk zijn!!

Teun Bakker.

Foto voorpagina

‘s Nachts komen de ratten....
Een huis langs de weg. Of is het een schuur? Het blijkt een woning te zijn. Een blik in de ‘kamer’ tart elke beschrijving. Temidden van een ongelofelijke bende liggen drie slecht geklede mensen op kapotte matrassen onder enkele versleten dekens. Een kast, een stoel of een tafel is er niet. Het tafelbestek bestaat uit één vieze lepel. Er is geen kachel, terwijl het zowel buiten als binnen hard vriest. Zelfs de kachel blijkt verkocht te zijn om het belangrijkste in hun leven te kunnen kopen: drank. Een buurvrouw met een groot hart zet elke dag een fles water en een brood bij de voordeur. We hebben de volgende dag een warme maaltijd en nieuwe dekens gebracht met de waarschuwing dat er gecontroleerd zal worden, anders stopt de hulp. Ook een Bijbel is achtergelaten in de hoop dat dit Woord het voor het zeggen krijgt....

Oekraïense bewoners aan het woord, afl. 1

Op een dag stond hij op de stoep. Ontslagen uit het ziekenhuis en geen huis om in te wonen. Ziek, moe en berooid vroeg hij of er een plekje was in het nieuwe verzorgingshuis. Salaris of pensioen? Nee, niets. Vroeger was hij leraar Engels, maar door allerlei omstandigheden was het bergafwaarts gegaan. Het enige waar hij behoefte aan had was rust. Rust voor zijn vermoeide lichaam en ook voor zijn vermoeide geest. Hij wil wel veel vertellen, maar niet alles laten opschrijven en daar houden we rekening mee. Het levensverhaal van Molnár László, de eerste mannelijke bewoner van verzorgingshuis ‘Rehoboth’.

Mijn naam is Molnár László. Ik ben geboren op 2 februari 1952 in Nagydobrony. In 1970 kreeg ik een betrekking als leraar op de Middelbare School in Nagydobrony, waar ik tot 1995 onderwijs heb gegeven. Van 1971 tot 1973 heb ik als adjudant in het Sovjetrussische leger gediend. Weer terug in de maatschappij werd ik toegelaten op de Staatsuniversiteit te Úngvár en deed in 1980 met goed gevolg examen in de biologie. Twee keer ben ik gescheiden, in 1988 en in 1993. Uit het eerste huwelijk zijn twee zonen geboren, in 1977 en 1982. De eerste scheiding was bevrijdend, de tweede zo mogelijk nog meer. Toch sloeg de eenzaamheid toe, zeker nadat mijn moeder in 1993 stierf en mijn vader in 2000. Ik voelde me alleen op de wereld en voelde me onbegrepen. Ik gaf geen les meer, liep rond met zelfmoordneigingen, het ging van kwaad tot erger. Ik suste mijn geweten door mezelf wijs te maken dat de kerk van staatswege een verboden religie had en ging er al jaren niet meer heen. Als gevolg hiervan ging ik smokkelen en raakte ik aan de drank. In 2005 heeft mijn zoon mij op straat gezet en belandde ik volledig in de goot. Ik had niets meer. Geen God, geen geloof en geen toekomst.
Toen kwam God mij te hulp en Hij liet mij zien wat een zondig leven ik leidde en hoe ik daarmee God verdriet deed. Op 4 januari 2006 belandde ik in het ziekenhuis en daar werd mijn aandacht gevestigd op verzorgingshuis ‘Rehoboth’.

Op 27 maart 2006 werd ik in dit huis opgenomen en dat heb ik ervaren als een geschenk uit de hemel. Sindsdien is mijn leven grondig veranderd. Ik voel me één met de andere bewoners en ik kan ook nog wat voor hen betekenen. Sommigen kunnen niet lezen of zijn zelfs blind en ik mag elke morgen een dagopening verzorgen. Dan lees ik voor uit de Bijbel en we zingen met elkaar. Maar het allerbelangrijkste is dat God mij een nieuw leven gegeven heeft. Een nieuw leven in geloof, liefde en vrede. Het is enorm belangrijk dat er goede zielszorg is in het verzorgingshuis, de mensen hebben veel problemen. Ouderdom, een onverwerkt verleden, ziektes, dementie. Zelf ben ik enige tijd geleden geopereerd aan mijn darmen en ik heb nu een stoma. Het is met geen pen te beschrijven wat het is om in een Oekraïens ziekenhuis te moeten worden opgenomen. Ik verging van de pijn en ik moest lopend naar de zesde verdieping. Niemand stak een hand naar mij uit. Toen heeft Jenö (directeur) mij twaalf trappen opgedragen. Gelukkig slaagde de operatie, maar er waren geen goede materialen voor mijn stoma. Weer terug in ‘Rehoboth’ kreeg ik ontstekingen die het leven ondraaglijk maakten. Maar met de fantastische hulp van de Hollandse verpleegsters (Arianne Koppenaal en Tonny van Wezel, vakantie 2009, red.) gaat het nu veel beter. Zij hebben mij geleerd hoe ik de door hen meegebrachte Hollandse materialen moet gebruiken en daar ben ik enorm blij mee.

De directie, de hoofdzuster en het personeel zorgen heel goed voor ons. Ook de kerk besteed veel aandacht aan ons. De predikanten maar ook gemeenteleden komen nogal eens op bezoek, dat is een grote zegen. Graag wil ik tegen de sponsors het volgende zeggen:
 1. Het personeel zorgt geweldig goed voor ons!
 2. Onze kamers zijn heerlijk schoon, een genot om in te wonen!
 3. Ik wens alle donateurs Gods zegen toe en dat het humanitaire werk ook zegen zal ontvangen!
Giften allerlei

 • Fabert Mode te Middelharnis schonk 400 stuks nieuwe kleding.
 • van Elkersweide te Dirksland ontvingen wij twee gerepareerde (door Van der Heijden Electro te Dirksland) Miele wasmachines en een Miele wasdroger.
 • de Bosseschool te Middelharnis schonk € 650,-, de helft van de Kerstcollecte 2009.
 • Combicare uit Waddinxveen schonk een breukband voor een stoma patiënt in verzorgingshuis ‘Rehoboth’.
Voor al deze giften onze zeer hartelijke dank!

Diaconale hulp uit Goedereede

Na een zeer prettige ontmoeting tussen de diakenen van de Hervormde gemeente (PKN) te Goedereede en enkele afgevaardigden van St. OZO werd er een zeer verblijdende afspraak gemaakt: dit jaar en ook de twee komende jaren ontvangt St. OZO jaarlijks een bedrag van € 7500,- voor het polikliniekproject. U begrijpt dat wij vol vreugde dit feit hier vermelden! Met deze bijdrage is er reeds een derde van het benodigde bedrag geschonken en het spreekt vanzelf dat dit nieuws ook in Oekraïne met gejuich werd begroet. Hartelijk dank!

Vertrek medewerker St. OZO

Na jarenlang intensief betrokken te zijn geweest bij St. OZO als fondsenwerver en vele andere taken, heeft Jaap Koppenaal zijn taak eind 2009 definitief beëindigd. Alle medewerkers van St. OZO (zowel in Nederland als in Oekraïne) willen hem en ook zijn vrouw heel hartelijk bedanken voor hun enorme inzet in het werk voor hun arme naaste in Oekraïne. Namens St. OZO en alle betrokkenen in Oekraïne wensen wij hem en zijn vrouw Gods zegen en nabijheid toe voor nu en in de toekomst.

Bijbels en geestelijke lectuur

Vorig jaar mochten wij van St. Agaton Ergon voor € 1000,- Bijbels en geestelijke lectuur aanschaffen. Tijdens het werkbezoek in oktober zijn er dozen vol boeken meegereisd en in Oekraïne op een flink aantal adressen uitgedeeld aan de allerarmsten. De boeken werden met vreugde ontvangen! Twee opmerkelijke zaken blijven ons bij: de uitgereikte kinderbijbel aan de mensen van de voorpagina én een geïnteresseerde douanebeambte op de grens (geen foto) die vroeg om een Bijbel...

Van technische aard

- Drinknippels

Zoals eerder in de OC vermeld was er een hoge biggensterfte op de boerderij wat te wijten zou zijn aan slecht drinkwater in combinatie met hoge temperaturen en varkensvoer. Door het aanbrengen van drinknippels met schoon water en apart voer behoort dit probleem tot het verleden. In de periode na de installatie hiervan is de biggensterfte belangrijk afgenomen, bijna tot 0 %, aldus OZO medewerker Ráti Pisti.

- Reiniging waterzuivering installatie

Tijdens het werkbezoek van oktober 2009 stond het reinigen van de waterzuivering installatie op het programma. Deze installatie werkt al enige jaren naar volle tevredenheid en de bewoners van Rehoboth genieten elke dag weer van het verse water om zich mee te douchen of het te consumeren. Ook het personeel van Rehoboth maakt dankbaar gebruik van het water voor het bereiden van de maaltijden en bij het huishouden.
De hoofdbestanddelen voor het zuiveren van het vieze grondwater zijn zand en grind om het ijzer en andere vervuilingen uit het water te filteren, en koolstof om een betere geur en smaak aan het water te geven. Om een juiste en effectieve werking van de zuivering installatie in de toekomst te kunnen waarborgen werd besloten om de installatie aan een grondige en uitgebreide reinigingsbeurt te onderwerpen. De watertank van 1000 liter waarin het water wordt gefilterd door het zand en grind werd tot op de bodem leeg gehaald en er was goed te zien aan de kleur van het zand dat het water veel ijzer bevat. Ook werd de tank aan de binnenzijde, die bruin aangeslagen was van het vele ijzer, geheel gereinigd met behulp van een schuursponsje. Na het reinigen van de watertank werd deze weer voorzien van nieuw grind en zand. Allereerst een laag grind en daarna een laag zand. Ook het koolstoffilter, dat zorgt voor een goede geur en smaak, werd gereinigd en voorzien van nieuw zand, grind en koolstof. Het zand en grind, voor de vulling van de watertank en koolstoffilter, is niet het zand en grind wat we op bijvoorbeeld het strand kunnen vinden. Voor een juiste filter werking is er zand en grind nodig van een speciale kwaliteit. In Oekraïne is het niet mogelijk om zand en grind van deze kwaliteit te krijgen en daarom werd voorafgaand aan het werkbezoek in Nederland gezocht naar een leverancier en kwamen in contact met Aqua-TECHNIEK B.V. te Hellevoetsluis. Dit bedrijf is gespecialiseerd in alle soorten filter producten voor waterbehandeling en zij wilde St. OZO met plezier helpen met het sponsoren van 24 zakken zand (600 Kg) en 11 zakken grind (275 Kg), waarvoor St. OZO, de bewoners en medewerkers van Rehoboth Aqua-TECHNIEK B.V. heel erg dankbaar zijn. Al met al was er een gehele dag nodig om alle werkzaamheden te voltooien en kon in de avond het verse water weer stromen, waar we dan ook gretig gebruik van gemaakt hebben in de vorm van een verkwikkende douche. Tijdens de reis van januari 2010 moest het koolstoffilter gerepareerd worden omdat een onderdeel scheuren vertoonde. Op dit koolstoffilter staat 2.5 bar waterdruk en het was uit veiligheids overwegingen noodzakelijk dit onderdeel te vervangen. Dit onderdeel werd geheel gesponsord door Kin Pompentechniek te Rijen, waar we dit bedrijf zeer erkentelijk voor zijn.

- Werkbezoeken in de winter

Één van de drie werkbezoeken per jaar die St. OZO maakt valt in de wintermaanden. De wegen kunnen dan zeer gevaarlijk zijn als gevolg van sneeuwval of ijzel. In Duitsland en Oostenrijk is het dan ook verplicht om goed beslagen ten ijs te komen in de vorm van het rijden op winterbanden en in het bezit zijn van sneeuwkettingen op de aandrijvende wielen. Graag wilde St. OZO kunnen beschikken over een eigen set winterbanden inclusief velgen en sneeuwkettingen, zodat winterse werkbezoeken, van zo’n 4000 Km per reis, in alle veiligheid afgelegd kunnen worden. Tijdens de winters in Oekraïne worden de wegen bij sneeuwval of ijzel niet behandeld zo als dat bij ons op professionele wijze gebeurd, terwijl in Oekraïne de winters gepaard kunnen gaan met heel veel sneeuw en strenge vorst. St. OZO vond het daarom zinvol en verstandig om ook voor de nieuw aangeschafte Mercedes Vito bus over winterbanden te kunnen beschikken.
In Nederland werden diverse bedrijven en particulieren benaderd om mee te helpen aan de sponsoring hiervan. Met dankbaarheid kan St. OZO u melden dat de sponsoring tot stand is gekomen door de volgende bedrijven en particulieren:
 • 8 x interbanden (transport) voor vervoer St. OZO en Mercedes Vito bus in Oekraïne door Van den Ban Autobanden te Hellevoetsluis.
 • 2 x set verzwaarde sneeuwkettingen voor vervoer St. OZO en Mercedes Vito bus in Oekraïne door E-commerce Stian Duijvelaar te Alphen aan de Rijn.
 • 4 x stalen velgen voor vervoer St. OZO door niet nader te noemen particulier.
 • Balanceren, monteren van banden en velgen door Profile Tyrecenter Kastelein te Middelharnis.
- Reparatie Compressor

Verzorgingshuis Rehoboth beschikt over een kleine compressor die voor allerlei dingen wordt aangewend. Jammer genoeg begaf de compressor het en moesten er nieuwe onderdelen besteld worden om deze weer bruikbaar te maken. St. OZO vond het bedrijf Perslucht Techniek Nederland bereid om 50% van de kosten te sponsoren, waarvoor we dit bedrijf hartelijk bedanken.

- Koffiezetapparaat Rehoboth

Ook in Oekraïne genieten mensen graag van een vers kopje koffie. In het verzorgingshuis Rehoboth wordt gebruik gemaakt van een professioneel koffiezetapparaat van het merk Animo. Omdat het koffiezet apparaat al een jaartje ouder is moesten zo nu en dan wat onderdelen vervangen worden. Het aanschaffen van onderdelen en filterzakken voor dit apparaat is in Oekraïne absoluut niet mogelijk. Gelukkig heeft St. OZO al meerdere malen mogen rekenen op de gratis professionele hulp van Animo B.V. te Assen, zodat de bewoners van verzorgingshuis Rehoboth nog steeds kunnen genieten van een lekker kopje koffie. St. OZO wil alle bedrijven en particulieren hiervoor hartelijk bedanken!

En zij stierf

Tijdens de opmaak van dit krantje bereikte ons het droevige bericht uit Oekraïne, dat in verzorginghuis Rehoboth, Dolinai Éva, overleden is. De laatste jaren gingen gepaard met toeneemende blindheid en dementie. St. OZO wenst alle medewerkers en bewoners van Rehoboth Gods kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies. We zullen haar nooit vergeten!


Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Tijdens het volgende werkbezoek van
6 oktober t/m 15 oktober 2021 worden regelmatig nieuwe foto's geplaatst.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op