Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Jaargang 2007 Nr. 2

Van de voorzitter

Wat is het aantrekkelijke van Oekraïne, zo zal menigeen zich wellicht afvragen. Een land uit de voormalige Sovjet-Unie. Nu onafhankelijk, maar bekend om de kernramp van Tsjernobil, om armoede en corruptie, om mijnrampen in het Donetsbekken. Het beeld wordt anders ingekleurd als je Oekraïners ontmoet. Waardoor het precies komt weet ik niet, maar ik heb Oekraïne in mijn hart gesloten. Niet in de laatste plaats zijn er de ontmoetingen met Oekraïners en Hongaren, die zich kenmerken door contact van hart tot hart. Ze zijn altijd gastvrij en ze roepen iets in je wakker wat in Nederland vaak slechts sluimerend aanwezig is: tijd vinden om aandacht te hebben voor elkaar. In Oekraïne is het leven niet zo gemakkelijk. Er is geen welvaart in dat land, het leven is er anders dan bij ons in het Westen. Wat er wel is zijn warme menselijke contacten. De diepgang daarin gaat wellicht dieper dan in het Westen. De diepte van de gevoelens is herkenbaar in Hongaarse en Oekraïense liederen, die gaan tot op de bodem van je ziel. De mensen zijn sentimenteel en hun liederen vooral lyrisch. Ze gaan over liefde, over ontmoetingen en over afscheid nemen. Zij hebben een uitgesproken gevoel voor recht en een onuitroeibare vrijheidsliefde. Het zijn vrolijke, levenslustige mensen, die gehard door alle tegenspoed, niet gauw uit het veld te slaan zijn. Zij hebben zich altijd als individualisten gedragen. Ze hebben eigenlijk alleen interesse in hun gezin en in hun huis. In de Sovjet periode viel dat natuurlijk slecht, toen predikte men immers juist het idee van collectivisme. Toch zijn ze uiterst gastvrij en stellen zich positief op tegenover buitenlanders. Deze ode aan Oekraïne komt recht uit mijn hart en ik voel me zeer gelukkig dat ik, namens alle donateurs, iets mag betekenen voor deze mensen. Ze krijgen veel van ons westerlingen. Maar wat kan ik veel leren van deze oosterlingen........

Teun Bakker

Trompettist

Een baardig mannetje spelend op een roestige trompet. Hij is Oekraïner, spreekt alleen maar Oekraïens en werd als een zwerver opgenomen in verzorgingshuis ‘Rehoboth’. Adjunct-directeur Ráti Pisti vertelde dat deze man zeer muzikaal begaafd is en vroeger als trompettist deel uitmaakte van een Philharmonisch Orkest ergens in Oekraïne. We verzochten hem een stukje te willen spelen, wat hij aanvankelijk weigerde maar waar hij later toch op inging, ondanks het feit dat hij zwaar astma patiënt is. Na enkele mislukte tonen kreeg hij zienderogen meer plezier in het gebeuren en al snel werden we vergast op hevige trompetklanken, waarna hij vermaand werd door een bezorgde verpleegster om hiermee op te houden. Het volgende hoogtepunt voor deze sympathieke bewoner was het feit dat OZO medewerker Albert van Holten de trompet aan de lippen zette en een welbekende melodie speelde. De vreugde van onze bewoner kende geen grenzen! Zo zie je maar: waar de taal ophoudt, daar gaat de muziek verder!

Verdriet

Met intens verdriet berichten wij u het sterven van bewoonster Tatjána op 25 april 2007. Zoals u heeft kunnen lezen in de vorige OC’s kwam deze zwaar gehandicapte jongedame samen met haar moeder, na jaren van ellendige armoede en narigheid, in verzorgingshuis ‘Rehoboth’ wonen. Alles keerde zich ten goede en zij genoten van de verzorging en de sfeer in het huis. Totdat het minder ging met Tatjána. We kregen een mailtje: Tatjána is ziek. De daarop volgende week: ze is ernstig ziek. Twee weken later de boodschap: ze is overleden. Medische hulp mocht niet baten.
De begrafenis vond plaats in haar geboortedorp Bátyu. Zij is niet meer en ze laat een lege plaats achter bij de bewoners. Op onze bezorgde vraag hoe moeder Margit met dit verlies omgaat hoorden we een verrassend antwoord. Op elk uur van de dag stonden bewoners en personeel gereed om deze zwaar getroffen bewoonster terzijde te staan met Bijbellezen, gebed en gesprek. Als één grote familie stonden zij om Margit heen. Het heeft haar bijzonder goed gedaan. “Het is een zegen dat iedereen zo meeleeft en steun geeft”, vertelde zij ons.

WWZ concert

Onder auspiciën van St. Mission Music te Dirksland vond er jl. 28 april een Bevrijdingsconcert plaats in de Hervormde kerk te Sommelsdijk. De opbrengst van deze avond bedroeg € 400,-. Wij bedanken St. Mission Music voor dit bedrag, bestemd voor de projecten van St. OZO. Voor in uw agenda: DV 13 oktober zal er een koor- en samenzangavond plaatsvinden in de Grote Kerk te Tholen.

Waterzuiveringsinstallatie

Aangesloten zijn op waterleiding is in Oekraïne geen gemeengoed. Met name op het platteland is men aangewezen op een vele meters diep geboorde waterbron, waaruit al dan niet goed (drink)water komt. Zo ook bij het verzorgings-huis. Helaas bevat het water zoveel ijzer, dat het sowieso niet drinkbaar is en het ook voor keuken en sanitair een groot probleem vormt.
Noodgedwongen vervoert directeur Hidi Jenö elke week honderden liters water vanuit een goede bron naar het verzorgingshuis.
Er moest dus uitgezien worden naar een oplossing voor dit probleem. Het internet bood uitkomst. Een zoekactie op deze digitale snelwegbracht onze technisch medewerker, ing. Michel Koppenaal, bij een gespecialiseerd bedrijf in waterzuiveringsinstallaties.
Op basis van een technisch rapport over de waterkwaliteit van het Oekraïense bronwater, bood dit bedrijf een passende oplossing aan. En, dit vanwege het humanitaire karakter, deden zij dit vergezeld gaan van een door ons zeer gewaardeerde korting.
Deze waterzuiveringsinstallatie zal in het komende werkbezoek (september) worden aangesloten op de bestaande bron.

Verslag penningmeester

Dankbaarheid. Dat is wel het kernwoord bij het resultaat van het afgelopen jaar. Opnieuw stelde u St. OZO in staat om zonder financiële problemen haar projecten te continueren. Door het schenken van uw giften is, naast het voedselproject, het verzorgingshuis in bedrijf en kunnen de schouders gezet worden onder het nieuwe boerderijproject. Het aantal automatische incasso’s is dit jaar opnieuw gegroeid, een verheugend feit. Maar ook de spontane giften van bedrijven, diaconieën, instellingen en particulieren waren verblijdend en moedgevend. Met de continuïteitsreserve voor het verzorgingshuis gaan we nu een start maken. Dit mede op aandringen van onze accountant, want ten aanzien van de onbaatzuchtige inzet van onze Oekraïense medewerkers én het totale voortbestaan van verzorgingshuis ‘Rehoboth’ is dit absoluut noodzakelijk. We kunnen het jaar 2006 afsluiten met in de eerste plaats God te danken, Die ons de kracht en de zegen gaf om bezig te zijn in het belang van de arme naaste in Oekraïne. In de tweede plaats bedanken wij u voor uw geweldige offervaardigheid. Bovenstaand vindt u de beknopte cijfers van 2006. Wanneer u geïnteresseerd bent in de volledige jaarrekening, dan kunt u contact met mij opnemen via telefoonnummer 0187 - 489228.

Albert van Holten, penningmeester

Warenwet

Er bestaat in Oekraïne strenge regelgeving voor het runnen van een instelling zoals het verzorgingshuis. Elke instelling moet voldoen aan een aantal eisen, die samengesteld zijn door het Bureau voor Humanitaire Zaken. Het is volkomen logisch dat er ook in verzorgingshuis ‘Rehoboth’ sprake is van de aan deze regels gebonden eisen. Periodiek brengt een afvaardiging van dit Bureau, al dan niet aangekondigd, een controlebezoek aan de instelling. Het gehele personeel belandt dan volledig in de stress, want bij gebleken fouten kun je een fikse boete verwachten.

Tijdens één van de werkbezoeken hebben we zo’n controle meegemaakt. Twee dames met hun chauffeur, gewapend met een aantal aktetassen gevuld met indrukwekkende formulieren, deden een ronde door het huis om eventuele problemen aan de kaak te stellen. Tot grote opluchting van het personeel werden er geen fouten geconstateerd, wel waren er enkele aandachtspuntjes die bij een volgende controle in orde moeten zijn.

Boerderijproject

Het boerderijproject kent momenteel ups en downs. Het feit dat deze boerderij vanaf de grond moet worden opgebouwd, heeft nu nog een remmende werking op het resultaat. Zieke dieren en achterstallig onderhoud aan gebouwen, kassen en machines bezorgen de Oekraïense medewerkers werkelijk hoofdbrekens. Zij moeten alle zeilen bijzetten om de kosten en baten met elkaar in evenwicht te houden. Maar, zoals eerder gezegd, hun inzet kent geen grenzen en met gepaste trots vertelden zij ons de prima opbrengst van de radijsoogst.

Verder waren we onder de indruk van het aanzien van de boerderij. Overal rondslingerende troep was opgeruimd, de stallen waren schoon en machines werden zo ver als mogelijk opgeknapt. Weliswaar met beperkte middelen, maar toch. Het was voor alle OZO medewerkers een positieve verrassing dat de oorspronkelijke Canadese sponsors van dit boerderijproject een gift van € 2000,- hadden geschonken, zeer verheugd als zij waren over de nieuwe impuls om de boerderij weer op een hoger plan te brengen. Deze gift is voor alle OZO medewerkers een bevestiging dat er met dit nieuwe project een goede weg is ingeslagen.

Stichting OZO herstart op verzoek van het presbyterium van de Hongaars Gereformeerde Kerk dit boerderijproject om blijvend twee projecten, het Lyceum (jeugd) én het verzorgingshuis (ouderen), financieel te ondersteunen met selfsupporting als (hopelijk) doel. Een aansprekend project, vind u niet?

Het Lyceum in Nagydobrony

Dit christelijk Lyceum werd opgericht op 15 augustus 1995 door Szabó Daniel (toen president van de Hongaars Gereformeerde Kerk) en Horkay Laszló (toen bisschop van district Kárpátalja en nu nog predikant te Nagydobrony). In het seizoen 1995/1996 werd er gestart met 18 leraren en 26 studenten. Het schoolgebouw was in een dermate slechte staat zodat de lessen moesten worden gegeven in gehuurde gebouwen. Vanaf 1996 werd er met hulp van een stichting uit Nederland een jongens- en later ook een meisjesinternaat gerealiseerd. Ook werd het schoolgebouw opgeknapt met hulp van de Amerikaanse Hongaars Gereformeerde Kerk. In 2003 werd er met hulp van Amerikaanse en Hollandse stichtingen een nieuw verwarmingssysteem aangelegd.

In het seizoen 2005/2006 rondden 35 studenten hun studie af. In het seizoen 2006/2007 verwelkomde de school 50 nieuwe studenten. In de afgelopen 12 jaar studeerden in totaal 241 studenten af. De school is voor de studenten drie jaar lang hun tweede thuis. Elk tweede weekend van de maand gaan ze naar huis. Chemische en fysische biologie heeft de school als specialiteit. Daarnaast wordt er les gegeven in wiskunde, computerles, natuurkunde, geschiedenis, aardrijkskunde, Engels, Oekraïens, Hongaars, godsdienst (Bijbelstudie, kerkgeschiedenis en kerkmuziek), handenarbeid en sport. Dit alles gebaseerd op het Christelijk geloof en moraliteit. In navolging van de Bijbelse opdracht worden alleenstaanden in het dorp bezocht, alsook de weeskinderen in weeshuis ‘de Barmhartige Samaritaan’ en de ouderen in verzorgingshuis ‘Rehoboth’. Ook worden er regelmatig zomerkampen georganiseerd die in het teken staan van christelijke levenshouding. ‘s Zondags worden de beide kerkdiensten bezocht. Ook door de week, op dinsdag-, donderdag- en zaterdagmorgen, is er een dienst in de kerk waar de studenten verplicht naar toe moeten. Verder is er een schoolkoor.

Collecte in kerkdienst

Tijdens een kerkdienst in de Gereformeerde kerk te Stellendam werd er een collecte gehouden voor de projecten van St. OZO. Op verzoek van de kerkenraad vertelde medewerker Albert van Holten in het kort iets over het werk van de stichting en hij sprak zijn hartelijke dank uit naar de gemeente voor de collecte. Bij de uitgang werden er informatiebrieven uitgereikt, in de hoop weer nieuwe sponsors te mogen begroeten!


Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Tijdens het volgende werkbezoek van
6 oktober t/m 15 oktober 2021 worden regelmatig nieuwe foto's geplaatst.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op