Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Jaargang 2007 Nr. 1

Van de voorzitter

Met vreugde mogen we in deze OC het boerderijproject introduceren. Er zijn gesprekken geweest met ondermeer de president van de Hongaars Gereformeerde Kerk. Een zéér positief en verhelderend gesprek! Alle betrokkenen in Oekraïne zijn zeer positief over het feit dat Jenö en Pisti deze boerderij gaan runnen. Door eerder wanbeleid was deze boerderij niet meer winstgevend. Natuurlijk kunnen we nu niet meteen spreken van een winstgevend bedrijf, maar onze medewerkers staan te popelen om hierin verandering aan te brengen! Dat de opbrengsten verdeeld zullen worden tussen het verzorgingshuis en een christelijk lyceum, met het doel bij te dragen aan de exploitatie van deze twee instellingen, stemt tot grote vreugde. Naast de hulp aan ouderen is namelijk de jeugd weer in beeld. Jonge mensen, die moeten leven in een gedesillusioneerde samenleving, krijgen de mogelijkheid hun kennis te verrijken tot opbouw van Oekraïne. Dit is onze steun alleszins waard! Verder is er reeds onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de boerderij winstgevend te maken. Naast de veeteelt en de bouwaarde, is verwarmde tuinbouw (in Oekraïne plastic verwarmde folieteelt genaamd) een goede optie om in te spelen op de vraag naar constante teelt van radijs, tomaten en augurken. Onze Oekraïense medewerkers zijn al bezig te onderzoeken wat zo’n verwarmde kas moet gaan kosten. Van harte hopen wij dat deze teelt van de grond komt en doen wij een beroep op al onze donateurs: helpt u ons deze ontwikkelingen te realiseren?

Teun Bakker

Formido Middelharnis

Graag zetten we Formido Middelharnis in het zonnetje. Bouwmarktmanager Ronald de Koning is zeer betrokken op humanitair werk en is zeer positief over de projecten van St. OZO. Naast diverse malen brandstofsponsoring voor de werkbezoeken werden er voor de afbouw van verzorgingshuis ‘Rehoboth’ door deze Formido voor een respectabel bedrag aan droogloopmatten en insectenhorren geschonken. Voor deze grootse betrokkenheid zeggen wij Formido Middelharnis heel hartelijk dank!

OZO nieuws

Zoals in een vorige OC werd aangekondigd zullen door de pensioenverhogingen in Oekraïne het aantal adressen voor het voedselproject verminderen, maar wel een bredere invulling krijgen. Wat betekent, dat er met een kritisch oog bekeken gaat worden of we op de toch nog steeds bestaande allerarmste adressen hulp kunnen bieden. Tijdens het werkbezoek van januari 2007 werden de medewerkers geconfronteerd met een drietal adressen waar onmiddellijke hulp geboden was. Het eerste adres betrof een gezin met acht kinderen. Na een kijkje genomen te hebben in hun woning wees alles erop dat er in dit gezin elke vorm van structuur ontbrak. Temidden van een ongelofelijke bende, krijsende kinderen en radeloze ouders, stonden de medewerkers perplex bij het aanzien hiervan: hier is professionele gezinshulp noodzakelijk! Maar deze hulp ontbreekt ten enenmale in Oekraïne. Onze Oekraïense medewerkers gaven aan zich te willen ontfermen over dit gezin en gaan proberen enige orde te scheppen in de chaos. Allereerst door voedsel aan te bieden!

Op het tweede adres troffen de medewerkers een echtpaar met hun dochtertje aan. Dit dochtertje, één jaar oud, kampt met een ernstige nieraandoening. De ene nier was reeds uitgevallen en de tweede nier functioneerde niet naar behoren. Antibiotica was niet toereikend en een operatie bleek noodzakelijk. Met dit ernstige probleem waren de ouders naar de predikant gegaan. Een operatie, nodig in het veel duurdere Hongarije, moet € 2000,00 gaan kosten, maar dit bedrag is voor hen niet op te brengen. Dit probleem werd met de OZO-medewerkers besproken en het volgende werd afgesproken: in de kerkelijke gemeente zal er een collecte worden gehouden en de diaconale stichting ‘Talentum’ schenkt ook een bedrag. St. OZO zal het restbedrag aanvullen, zodat deze peuter een hopelijk geslaagde operatie zal kunnen ondergaan. U kunt zich voorstellen dat haar ouders weer hoop kregen!

Op het derde adres troffen we een mevrouw met haar zoontje aan in een wel zéér bouwvallig huisje. Deze mevrouw vertelde huilend hoe haar man enige tijd geleden er met een andere vrouw vandoor was gegaan en ze had niet alleen verdriet om het gemis van haar man, maar ook dat er door zijn vertrek geen enkele boterham meer op de plank kwam. Géén inkomen, niets! Ook op dit adres besloten de OZO-medewerkers hulp te bieden, niet in het minst vanwege de zeer bedenkelijke staat van de woning. Zij gaan geholpen worden met een voedselpakket en kleding en er zullen mogelijkheden onderzocht worden om deze mensen elders onderdak aan te bieden óf hun woning ingrijpend te renoveren.
Bovenstaande situaties geven weer dat er ondanks een bepaalde vooruitgang nog steeds ontzettend veel nood is in Oekraïne. Zéker bij het bezoeken van schrijnende situaties komt deze nood boven water. Wij prijzen ons zeer gelukkig met de onbaatzuchtige inzet van onze Oekraïense medewerkers. Zij weten wat er aan de hand is! Het bewijst eens te meer dat deze combinatie haar vruchten afwerpt.

Oranjeconcert t.b.v. St. OZO

Op DV zaterdag 28 april om 20:00 uur wordt er een Oranjeconcert gegeven in de Hervormde Kerk te Sommelsdijk. Op uitnodiging van Mission Music te Dirksland zullen de volgende Urker solisten én een Flakkees koor hun medewerking verlenen:

• Lucas Kramer - bariton
• Clarissa van der Weerd - soliste
• Jaap Kramer - piano en orgel
• Gemengd koor “Excelsior” uit Dirksland o.l.v. Charles van de Veeke.

Volgens de organisatie beloofd het een prachtig concert te worden. Het programma vermeld solozang, duetten, instrumentale intermezzo’s en veel samenzang van vaderlandse liederen. Van harte hoopt St. OZO op een goede opkomst, niet in het minst omdat de opbrengst bestemd zal worden voor haar projecten in Oekraïne.

Oekraïense OZO-medewerkers aan het woord, afl. 3

Januari 2007. Buiten is het koud en guur. De eerder gevallen witte sneeuw smelt weg door een hevige regenbui. In verzorgingshuis ‘Rehoboth’ is het aangenaam warm. Terwijl op de achtergrond vanuit de keuken geluiden klinken die duiden op de naderende avondmaaltijd, vinden we in de gemeenschapsruimte een rustig moment om de directeur van de instelling, Hidi Jenö, te interviewen.

• Wil je iets over jezelf vertellen?

Ik ben geboren op 19 maart 1968 in Nagydobrony. Na de lagere school doorlopen te hebben heb ik een technische opleiding gevolgd en ben geslaagd voor het diploma ‘elektriciteit en gas’. Het viel niet mee om werk te vinden, zodoende ben ik voor mezelf begonnen als houtbewerker. Toen riep het Russische leger mij op voor de dienstplicht. Over deze periode praat ik niet graag, het was een afschuwelijke tijd. De in Oekraïne woonachtige Hongaren werden vreselijk gediscrimineerd. Toch heb ik de diensttijd afgesloten met een onderscheiding voor ‘beste radarspecialist’. Deze onderscheiding én een fotoalbum zijn de enige herinneringen aan de diensttijd. De rest moet ik maar niet te veel aan denken....

Ik pakte de draad van het leven weer op en probeerde wat te verdienen met het houtbewerken. Het was een harde tijd. Mijn vader stierf, viel als kostwinner weg en dus waren mijn moeder, broer, zus en ik volledig op elkaar aangewezen. We weten wat armoede is! Er brak een tijd aan van hard werken. In het voorjaar en de zomer waren we druk met de landbouw. We verkochten, met wisselende inkomsten en naast het aanleggen van een eigen wintervoorraad, de gewassen, zoals aardappelen en uien, in de dichtstbijzijnde steden. Daarnaast maakte ik houten doodskisten en allerhande houten producten, zoals schilderijlijstjes, gordijnroeden, enzovoorts. Ook heb ik als bouwvakker gewerkt aan enkele projecten. Ik trouwde met Erzsó en we kregen drie kinderen: Éva, Erika en Kristian.


• En toen kwam Stichting OZO.

Inderdaad. De eerste jaren waren we heel druk met het voedselproject. De inkomsten bij jullie in Nederland groeiden, dus konden er steeds meer adressen geholpen worden. We hadden er op een gegeven moment bijna een dagtaak aan! Maar mijn moeder, Erzsó en ik hebben dit werk met heel veel liefde gedaan, mede dankzij de geweldige samenwerking tussen jullie en ons. Trouwens: ik wil graag mijn hartelijke dank uitspreken aan de Hollandse sponsors voor de auto die kon worden aangeschaft! Later vroegen jullie mij om opzichter te worden bij de bouw van het verzorgingshuis. Hierover heb ik lang moeten nadenken, want ik vroeg mij af of ik wel de geschikte persoon hiervoor was. Ook is er geen ervaring met verzorgingshuizen, deze bestaan in Oekraïne nauwelijks. Toch heb ik deze taak op mij genomen en later ook de functie van directeur. Enerzijds als een uitdaging, anderzijds sprak het verzorgen van al die allerarmsten die in de meest erbarmelijke omstandigheden moeten leven, mij bijzonder aan. Het resultaat is er nu. Ik ben een gelukkig mens.

• Heeft St. OZO je leven veranderd?

Mijn leven is compleet veranderd! Ik doe nu totaal ander werk waarvan ik voorheen niets afwist. Dat neemt wél de nodige drukte met zich mee. Vroeger deed ik mijn werk thuis, maar tegenwoordig ben ik altijd bezig met het besturen van het verzorgingshuis. Mijn vrouw Erzsó is wel eens wat ongerust omdat ik zoveel weg ben. Tenslotte hebben wij nog een jong gezin, ook voor mijn kinderen is het best wennen. De kleine Kristian zei eens: “Ik heb twee papa`s, één die weg is en één die soms thuis is”. Maar het feit dat ik mijn leven mag en kan inzetten om mijn arme landgenoten te helpen is voor ons gezin nooit een punt van discussie geweest. Ik heb genoten van de bouw van verzorgingshuis ‘Rehoboth’ en ik heb er heel veel van geleerd. Bijvoorbeeld: de samenwerking met de architect. Hij is een man van de theorie, maar ik ben praktisch ingesteld. We vulden op een goede en menselijke manier elkaar aan. Dat geeft heel veel voldoening. Ook moest ik volgens de regelgeving een cursus ‘directie’ volgen, waarvoor ik met vlag en wimpel geslaagd ben. Ik had het allemaal voor geen goud willen missen!

• Hoe is de economische situatie op dit moment?

In Oekraïne dienen zich langzaam maar zeker buitenlandse investeerders aan en dat is goed voor de werkgelegenheid. Hoe de huidige regering zal omgaan met het lonken naar de EU en tegelijkertijd de druk vanuit Moskou, is nog onzeker. Feit is dat de gasprijzen momenteel enorm stijgen en ook de voedselprijzen. Dit heeft haar weerslag op bijvoorbeeld de eerdere pensioenverhoging voor ouderen. Deze bevolkingsgroep kreeg het wat beter, maar dit kan snel weer veranderen. Er blijven nog steeds mensen onder de armoedegrens leven. In het algemeen werken er in deze regio circa 2000 mensen bij de nieuwe Nokia fabriek en bij de Skoda fabriek in Chop. De mensen verdienen daar een goed salaris van ongeveer 150 tot en met 400 Euro. per maand. Ook gaan veel mensen in Hongarije werken als bouwvakker. Ze verdienen daar meer geld en komen dan terug. Ze gaan vervolgens in Oekraïne een ‘bouwvakkerteam’ (zeg maar een eigen bedrijf) vormen en gaan proberen in Oekraïne zelf aan de slag te gaan. Er is in het algemeen best wel een positieve tendens te bespeuren, maar voor de allerarmsten is er nog steeds grote nood en armoede.

• Wat vindt je van het nieuwe boerderijproject?

De herstart van de boerderij is heel belangrijk, omdat van de opbrengst twee belangrijke doelen gesteund kunnen worden: het verzorgingshuis en het Lyceum. Deze school is heel belangrijk voor het christelijk voortgezet onderwijs in deze regio. Wij (hij en adjunct-directeur Ráti Pisti, red.) gaan onze uiterste best doen om van dit boerderijproject een succes te maken. Met name de ‘folieteelt’ (vergelijk dit enigszins met de Hollandse verwarmde glastuinbouw, red.) is in dit gebied in opkomst. Het zou prachtig zijn wanneer we een aantal kassen kunnen bouwen voor deze teelt, want hiermee is momenteel geld te verdienen. De Kerk, als verantwoordelijke instantie over buitenlandse projecten, is ook heel blij met deze nieuwe impuls voor het boerderijproject. Ik herinner me de vergadering met het presbyterium enkele jaren geleden, waarin een klemmend beroep op St. OZO werd gedaan om tot in lengte van jaren financieel garant te staan voor verzorgingshuis ‘Rehoboth’. Nu hebben we de mogelijkheid om door middel van dit boerderijproject én het verzorgingshuis én het Lyceum, geheel of in ieder geval gedeeltelijk, te onderhouden met eigen middelen. Waarom zouden wij er niet alles aan doen om dit te realiseren? In de achterliggende jaren is er dankzij de vele sponsors van St. OZO veel tot stand gekomen. Maar tegelijkertijd is het onze plicht om niet simpelweg te willen leunen op financiële hulp uit Holland. Wij willen heel graag onze bijdrage leveren aan de uitvoering van de projecten.

• Wat zou je tot slot willen zeggen?

Ik wil alle sponsors van St. OZO heel hartelijk bedanken voor hun hulp. Het is niet in woorden uit te drukken hoe belangrijk het voedselproject, het boerderijproject en het verzorgingshuis is. Het is voor mij elke dag een groot genoegen om te zien hoe ouderen, die voorheen in de meest bizarre omstandigheden moesten leven, een thuis hebben gevonden in ‘Rehoboth’. Wat dat betreft heeft onze instelling een prachtige naam gekregen. Rehoboth: de Heere heeft ons ruimte gemaakt!

Oproepsysteem in verzorgingshuis

Stel u zich eens voor. U bent oud, u woont in een verzorgingshuis en u hebt hulp aan bed nodig. ‘Dan druk je toch gewoon op een knopje en er is een verzorgster in aantocht’, zal uw reactie zijn. In onze moderne verzorgingshuizen is dit de normaalste zaak van de wereld. In Oekraïne ligt dit iets anders, want een verzorgingshuis is voor dit land al iets ongewoons, laat staan een systeem waarmee je een verpleegster kunt oproepen. Toch vond St. OZO het noodzakelijk om een dergelijk systeem aan te leggen in verzorgingshuis ‘Rehoboth’. Onze technische man, Michel Koppenaal, ging op onderzoek uit en er bleken vele systemen verkrijgbaar te zijn, de een nog geavanceerder en duurder dan de ander.

Na een zoektocht kwam hij terecht bij SdR Import te Ridderkerk. Dit bedrijf kon een functioneel en betaalbaar systeem leveren en was ook bereid de stichting te sponsoren met extra installatiemateriaal en een flinke korting op de aanschafprijs. Tijdens het werkbezoek in januari werd dit oproepsysteem door Michel geïnstalleerd in het verzorgingshuis. Directie, personeel en bewoners waren sprakeloos en daarna uitermate blij met deze oplossing. Namens iedereen willen wij SdR Import te Ridderkerk heel hartelijk bedanken voor hun medewerking en sponsoring!

Giften allerlei

- de videopresentatie voor een groep ouderen te Melissant bracht € 110,- op.
- deze presentatie werd ook gehouden op de gemeenteavond van de Gereformeerde kerk te Ooltgensplaat. Opbrengst € 175,00.
- ook voor de ouderen van de Hervormde Gemeente (PKN) te Stad a/h Haringvliet werd de video vertoond en zij brachten met elkaar € 205,50 bijeen voor St. OZO.
- Visbeen Transportgroep te Nieuwe-Tonge schonk opnieuw een formidabele Kerst gift van € 3000,00.

Opnieuw allerlei prachtige opbrengsten.

Heel hartelijk bedankt!

Besluit bewoonsters

Volgens de Statuten van verzorgingshuis ‘Rehoboth’ heeft elke bewoner de mogelijkheid om binnen één jaar bewoning te beslissen of men blijft in verzorgingshuis ‘Rehoboth’, óf men keert om een bepaalde reden terug naar de eigen woning. In het eerste geval, tenzij testamentair anders beschikt, vervallen alle bezittingen aan de voornoemde instelling.
Naar aanleiding van deze gegevens vroegen kortgeleden drie bewoonsters een gesprek aan met de directie. Deze dames, zeer tevreden als zij waren over de totale verzorging in verzorgingshuis ‘Rehoboth’, schonken hun bezittingen (de resp. woningen en met de omliggende grond) met intense dankbaarheid aan Stichting OZO. In goed overleg werd gezamenlijk besloten deze bezittingen ter verkoop aan te bieden. Het resultaat zal volledig ten goede komen aan de exploitatie van verzorgingshuis ‘Rehoboth’.

Februari 2007. Eén jaar “Rehoboth“! Vanwege dit heugelijke feit werd er een enorme taart gebakken.
En natuurlijk op de foto!Boerderijproject

In de OC van oktober 2006 verhaalden wij u over een boerderijproject in Oekraïne waarvan de opbrengst aangewend werd om een christelijk Lyceum in Nagydobrony in stand te houden. U heeft kunnen lezen hoe door verkeerd management dit project een flop werd. Opbrengsten verdwenen in de zakken van hebzuchtige leidinggevenden en personeel. Opgeschrokken door deze ontwikkelingen wendde het voor dit project verantwoordelijke kerkbestuur zich tot onze Oekraïense medewerkers met het verzoek deze farm nieuw leven in te willen blazen, op basis van het gedegen werk dat onze medewerkers geleverd hadden met het bouwen van verzorgingshuis ‘Rehoboth’.
In de periode tussen het werkbezoek van oktober 2006 en januari 2007 is er heel veel contact geweest tussen Holland en Oekraïne. Het moest duidelijk worden voor St. OZO of het de moeite waard zou zijn dit boerderijproject te steunen. De bedoeling van het Kerkbestuur was duidelijk: de opbrengst van de boerderij zal bestemd worden voor het Lyceum én verzorgingshuis ‘Rehoboth’. Op zich een verheugende ontwikkeling, maar er bleven vragen over.

De opbrengst van de boerderij zal bestemd worden voor
het Lyceum én verzorgingshuis ‘Rehoboth’Toen kwam het bericht dat er tijdens het werkbezoek in januari een gesprek zou plaatsvinden tussen de medewerkers van St. OZO en de heer Szabó Daniel, president van de Synode van de Hongaars Gereformeerde Kerk. Dit gesprek heeft heel veel duidelijk gemaakt. Deze zeer goed Engels sprekende president vertelde in het kort over de opzet en het mislukken van dit project. Heel eerlijk gaf hij aan dat de normale denkwijze van de bevolking was vernietigd door het destructieve communistische denkpatroon. De leidende gedachte was, als iemand een functie heeft, dan werkt hij niet maar delegeert.
Hij verteld dat er gelukkig sprake is van een positieve wending, maar er zijn te weinig mensen die tegelijkertijd de kennis bezitten van de landbouw en daarbij een verstandig economisch inzicht hebben. Dit zijn de belangrijkste redenen waarom het project bij de eerste aanvang niet werkte. “Maar een enorm belangrijk aspect om de boerderij in leven te houden is”, volgens Szabó Daniel, “dat de projecten die op naam van de kerk staan, geworteld zijn op reformatorische grondslag. Vele jaren lang heeft de communistische regering geprobeerd het christelijk geloof met wortel en tak uit te roeien. En nu na zoveel jaren is er sprake van een goede school, opleidingen, het verzorgingshuis enz! “Het is zo belangrijk (Szabó Daniel wordt vurig en gaat op het puntje van z`n stoel zitten) dat er mensen zijn die hun leven opofferen aan God en alles in het werk stellen om te arbeiden in Gods Koninkrijk. Natuurlijk is dit volledig in Gods Hand want Hij is Almachtig en regeert over het rond der aarde, maar Hij wil niet alleen bidders maar ook mensen die hun verstand gebruiken en woekeren met de gaven die aan hen geschonken zijn. Het is: bid en werk!”
“Het is voor mij een grote vreugde nu Jenö en Pisti de boerderij gaan beheren.” Vervolgens legt hij een getuigenis af. Hij wijst ons op Gods Wijsheid en Almacht. Veel voorbeelden uit zijn leven getuigen van een diep geworteld geloof in God. “Mij is alles ontnomen, zoals vrijheid, diploma`s. Ik ben gevangen genomen en twaalf uur per dag heeft de politie geprobeerd van mij een geheime informant te maken, maar ik bad tot God en Hij sterkte mij om te volharden om Zijn eer te bedoelen en achter Hem aan te gaan”, aldus Szabó Daniël. Na deze zinvolle uiteenzetting werden de volgende afspraken gemaakt:

• Officieel staat de boerderij op naam van het lyceum. Dit gaat veranderen en zij komt op naam van de kerk (zelfde situatie als het verzorgingshuis). Op dit moment volgt het kerkbestuur een procedure die al voor 90% klaar is. De boerderij gaat “Nagydobronyi Református Pexoboth Farm” heten.

• De leiding op de boerderij berust bij de Oekraïense OZO-medewerkers Jenö en Pisti. Zij hebben van de kerk volledige bevoegdheid in het nemen van beslissingen en dragen de verantwoordelijkheid.

• Het boerderijproject staat in financieel opzicht volledig op zichzelf. De beheerders dragen zorg voor de boekhouding en beheren de gelden. Het personeel bestaat uit vier mensen. Een dierenarts controleert de veestapel en wordt betaald per consult.

• De opbrengst komt ten goede aan het Lyceum en verzorgingshuis ‘Rehoboth’.

Het moge duidelijk zijn dat St. OZO van harte bereid is dit project te steunen. Deze mogelijkheid om een school in stand te houden én het verzorgingshuis selfsupporting te maken moeten we met beide handen aangrijpen! In een volgende OC zult u geïnformeerd worden over het lyceum.


Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Tijdens het volgende werkbezoek van
6 oktober t/m 15 oktober 2021 worden regelmatig nieuwe foto's geplaatst.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op