Stichting OZO Projecten Contact Email Doneren

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne, Oost Voorgors 79, 3241 KD Middelharnis
Jaargang 2002 Nr. 1

Van de voorzitter

Een nieuw “Onderling Contact” ligt voor u. Onderling Contact voor Onderlinge Zorg. Wat mooi eigenlijk. Het contact dat er is met u, die op zoveel manieren bezig bent met hulp aan de arme naaste. De één schenkt een gift, een ander maakt kaarten, een derde stelt winkelruimte beschikbaar. In dit kader denk ik ook aan de vrijwilligers, zowel jongeren als ouderen. Met uw hulp is bijvoorbeeld het aantal verkochte Cd’s de 250 genaderd! Bedankt voor uw en jullie inzet! Maar er is ook Onderlinge Zorg. Oekraïners die met Hollandse hulp Oekraïners helpen. Kan het eigenlijk mooier? En: de nieuwe auto rijdt! Om in het Hongaars te spreken: köszönöm szépen! Oftewel: hartelijk dank! Dit zijn slechts enkele onderwerpen in dit O.C. en………….geeft u hem weer door?

Teun Bakker

OZO-nieuws

Alle activiteiten mogen zo hun voortgang hebben. Tijdens het werkbezoek in februari van dit jaar werden we opnieuw geconfronteerd met werkelijk schrijnende gevolgen van armoede. Op de vele nieuwe adressen is weer gebleken dat de overheid in Oekraïne totaal geen oog heeft voor met name ouderen. De winter was opnieuw streng: veel vorst en heel veel sneeuw. Dat betekent veel ongemak. Maar wat schetst je verbazing als blijkt dat in vele huizen geen kachel aanwezig is! Daar sta je dan met je brandhout! Op een adres stond dan wel een oude “kachel”, een soort metalen ton met een pijp naar buiten, maar gezien de vervallen toestand van voornoemd apparaat werd deze dan maar gebruikt als onderdak voor een legertje poezen……
Op andere adressen is er een gas aansluiting en probeert men enige warmte te produceren door de gaspitten te laten branden. Maar dat is een redelijk duur alternatief. Een eenvoudig houtkacheltje zou een uitkomst zijn. Reden voor de OZO-medewerkers om deze problematiek onder de loep te gaan nemen. Op een volgend adres in een afgelegen dorpje woont een alleenstaande oude man. Zijn gezicht: één groot vraagteken, nadat we ons hebben voorgesteld en de bedoeling van onze komst duidelijk hebben gemaakt. Wat blijkt: nog nooit was deze man bezocht door mensen die hem voedsel kwamen aanbieden! We maken gelukkig ook positieve dingen mee. Zoals een vrouw die ooit getroffen was door een hersenbloeding en ook zeer slechte ogen had. Lezen was voor haar zo goed als onmogelijk geworden. We lieten haar een meegebrachte kopie zien, met daarop een willekeurig Bijbelgedeelte, sterk uitvergroot. Ontroerd keken wij toe, hoe haar ogen begonnen te stralen toen ze begreep dat ze de Bijbel las. Reden voor St. OZO om na thuiskomst te informeren naar hulpmiddelen die letters kunnen vergroten. Inmiddels zijn een aantal news-readers (vergrootglas) aangeschaft, zodat ook op deze manier ouderen blij gemaakt kunnen worden. Ook worden door St. OZO rieten manden aangekocht bij een Oekraïense vrouw, zij maakt één mand per dag. Dus als u belangstelling hebt voor een prachtige, handgemaakte rieten mand: bel 481017 en u kunt maar uitzoeken of bezoek één van de winkels die gratis etalageruimte beschikbaar stellen. Te weten: “The Pine Shop”, Kaai 7 Middelharnis en woninginrichting “Het Binnenhuis”, Zandpad 36 te Middelharnis.
Tenslotte kunnen wij u nog meedelen, dat tijdens dit werkbezoek de medewerkers uitgenodigd waren door de voorzitter van de ring van predikanten in het district Karpátalja, om samen van gedachten te wisselen over structureel hulpverlenen. Dit was een bijzonder zinvolle vergadering, waar we in een volgende uitgave meer over zullen berichten.

Dia avond in St. Philipsland

Voor 12 jongeren en enkele ouderen werden op 14 december 2001 in het Hervormd Verenigingsgebouw te St. Philipsland de dia’s vertoond over het werk van St. OZO in Oekraïne. Het was hartverwarmend, hoe deze jongeren blijk gaven van hun interesse voor het werk onder de allerarmste medemensen. De zondag daarop werd in de Hervormde Gemeente gecollecteerd en deze diaconie collecte bracht het mooie bedrag op van € 199,91. Mede namens de Oekraïense ouderen: hartelijk dank!

Oekraïne nieuws

Tien jaar onafhankelijkheid

Het staat vast dat Oekraïne sinds 1991 vooruit is gegaan. Er zijn geen grensconflicten met de buren. Oekraïne maakt deel uit van de Raad van Europa en er wordt met de Europese Unie samengewerkt. Ondanks deze successen is het ook van belang te kijken naar een andere, duistere kant van de onafhankelijkheid. De bedroevende situatie op het gebied van democratie en economie, de uittocht van goed opgeleide mensen naar het buitenland, de algemene armoede.
De afgelopen tien jaar waren niet voldoende om de geringste wijziging aan te brengen in de verouderde institutionele structuren. De corruptie uit de oude Sovjet-Unie verdween niet, maar bleef in stand. Deze breidde zich uit op alle terreinen van het leven en openbare instellingen zoals overheid, krijgsmacht, politie, bedrijfsleven, onderwijs, gezondheid. Bijna de gehele samenleving lijdt onder de nukken van de machtige bureaucratie, zelfs de geringste beslissing kan niet worden genomen zonder haar instemming. Dat betekent dat omkoperij overal om zich heen grijpt. Er is een groeiende kloof ontstaan tussen de bevolking en de politiek. Het gebrek aan transparantie van de politieke beslissingen en de afwezigheid van een publiek debat vergroot de kloof verder. Nodig is het herstel van de staat, de uitbouw van de hervorming van de markt, meer onafhankelijke media en een dichting van de kloof tussen de staat en de bevolking.
Alleen op deze manier komen er in 2004 presidentsverkiezingen met een eerlijke uitslag.
Hopelijk zal de 20e verjaardag van de Oekraïense onafhankelijkheid meer reden geven tot vreugde dan nu het geval is. (bron: Oekraïne Magazine)

55+ kring Ooltgensplaat

Deze kring kwam bijeen op 24 januari jl. Na de meditatie mocht St. OZO door middel van een klankbeeld het één en ander vertellen en laten zien over het hoe en wat van het werk in Oekraïne.
Er was veel belangstelling, ook voor de verkooptafel. Aan het eind van de middag kregen de medewerkers € 110,- mee voor hulp aan de allerarmsten in Oekraïne. Dames en heren: dankt voor uw aandacht én uw bijdrage!

Transport van voedselpakketten uit de problemen!

Sinds kort heeft St. OZO een nieuwe Lada Niva aangeschaft voor de medewerkers in Oekraïne. Met enigszins gemengde gevoelens werd hiertoe besloten. Want een auto kost gewoon geld, ook al is de aanschaf vele malen goedkoper in Oekraïne.
Gelukkig heeft u de oproep in de vorige “Onderling Contact” niet naast u neergelegd! Tot onze grote verrassing kwamen vele giften, klein en groot, binnenstromen. Mede namens familie Hidi willen wij alle geefsters en gevers heel hartelijk bedanken!
Dankzij uw gift is het vervoer van voedselpakketten hopelijk voor vele jaren veilig gesteld.

Expositie

In de serviceflat “Vroonlande” te Dirksland was onlangs een expositie van prachtige geborduurde schilderijen, theebladen, kussens en stoeltjes te bewonderen. Al deze creaties waren gemaakt door één van de bewoners, mevrouw van Putten-Struik. Hoewel deze borduurwerken niet te koop waren, kon men een gift deponeren in een “OZO spaarvarken”. En….. de penningmeester mocht het mooie bedrag van € 307,73 storten op de rekening van St. OZO.
Mevr. van Putten-Struik, heel hartelijk bedankt voor uw inzet voor de allerarmsten in Oekraïne!

Kerstgift 2001 van transportgroep Visbeen, Nieuwe Tonge

Een kerstgift aan drie locale instanties die concreet hulp verlenen. Dit zijn St. OZO, St. Kind en Brandwond, St. Vrienden van Johan Wachters. In plaats van relatiegeschenken schenkt Transportgroep Visbeen te Nieuwe-Tonge een geldbedrag aan deze instanties.
Directeur A. Visbeen is goed bekend met de problematiek in Oekraïne. Als transporteur is hij daar meerdere malen geweest en hij heeft de enorme tegenstelling tussen arm en rijk van dichtbij gezien.
Reden voor hem om St. OZO te verblijden met een prachtige gift van € 2270,00! Met dit bedrag kan op 20 adressen een jaar lang elke veertien dagen een voedselpakket gebracht worden. Nogmaals onze hartelijke dank!

Actie Plusmarkt

Eind vorig jaar was er een actie van Plusmarkt Slingerland te Middelharnis. Enige maanden lang was er voor de klanten de mogelijkheid om punten te sparen voor de instelling van hun keuze. Ook voor St. OZO kon gespaard worden. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Prieel werd door André Slingerland de uitslag bekend gemaakt. Voor St. OZO bedroeg de opbrengst € 407,87 Fantastisch!

Automatische incasso en de euro

Continuïteit is een sleutelwoord voor St. Onderlinge Zorg Oekraïne. Al bijna direct vanaf het begin van de oprichting introduceerden wij de automatische incasso, juist om die continuïteit te kunnen blijven waarborgen. Veel donateurs reageerden hier positief op en vertrouwden ons een jaarlijkse, driemaandelijkse of maandelijkse incasso toe. Op deze wijze kunnen wij met redelijk grote zekerheid beslissingen nemen en het aantal te helpen bejaarden vaststellen. Zoals iedereen in Nederland kreeg ook St. OZO vanaf 01-01-2002 euro’s in de knip.
Uw afgegeven automatische incasso van vóór 31 december 2001 hebben wij tot op 5 cijfers achter de komma omgerekend in euro’s. Dit heeft tot gevolg dat er vanaf heden geen ‘mooie’ bedragen meer van uw rekening worden afgeschreven. Wij zouden ons voor kunnen stellen dat u dit aan wilt passen naar een mooi ‘rond’ bedrag. Eén telefoontje naar het secretariaat van de stichting is voldoende om dit in orde te maken. Het telefoonnummer van het secretariaat is 0187-486572. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks met de penningmeester bellen (0187-489228). Wij vertrouwen erop met deze dienst uw belangen te hebben gediend.

Albert van Holten, penningmeester

Geheugensteuntjes

• U kunt als donateur gebruik maken van de automatische incasso.

• Fam. Kievit, Kon. Julianastraat 8, Nieuwe-Tonge maakt nog steeds prachtige kaarten.

• De CD kost € 11.00 en is o.m. verkrijgbaar bij Jaap Koppenaal, Doetinchemsestraat 60, Middelharnis
  of bij de volgende winkels: Boekhandel van der Boom te Sommelsdijk, Modehuis Annette te Middelharnis
  en Boekhandel Akershoek te Ouddorp. Ook is de CD te koop bij de voorzitter van de WWZ-concerten:
  Daan Schot, Voorstraat 35 te Dirksland.

• Bezoek eens de website van St. OZO: www.stichting-ozo.nl

• Wilt u ons een diapresentatie laten verzorgen? Info: 0187-486383

• Ook op de kabelkrant zijn de activiteiten van de stichting dagelijks te volgen.

• Oude brillen kunt u inleveren bij de volgende opticiens in Middelharnis: Saers, Keuvelaar en
  Hisschemöller.

Voor u gelezen...

In de Sovjettijd grapte men over “de vier vijanden van het socialisme”: lente, zomer, herfst en winter. Maar voor Oekraïne en zijn wankele elektriciteitsnetwerk lijkt de winter nog altijd volksvijand nummer één.

Giften

Christen Vrouwen Bond uit Dirksland schonk St. OZO een kerstcollecte van € 281,34 bestemd voor voedselpakketten. Al eerder werd een diapresentatie verzorgd.
De vrouwenvereniging uit Goedereede maakte een prachtige gift over van € 250,- ten bate van het voedselproject. We willen beide verenigingen heel hartelijk danken voor hun bijdrage in de zorg onder de allerarmsten in Oekraïne.
Tot onze grote vreugde mochten wij van de penningmeester vernemen, dat het banksaldo aangevuld was met een prachtige gift van € 7500,00
U zult begrijpen dat de stichting blij is met elke gift, hetzij klein of groot. Maar woorden schieten te kort als we bedenken hoeveel mensen met deze euro’s geholpen kunnen worden in het arme Oekraïne.
Een ander groot bedrag van € 2268,90 werd op de rekening bijgeschreven. Dit bedrag uit een nalatenschap, werd aan de stichting toevertrouwd, onder voorwaarde dat daaraan door het bestuur een goede en passende bestemming wordt gegeven. Geheel in overeenstemming met de werkwijze van St. OZO zal dit uiteraard gebeuren.

Alle donateurs heel hartelijk dank!


Copyright © 2011 | Sitemap | Webdesign & development by St. OZO | Sponsored by XSARUS
Tijdens het volgende werkbezoek van
6 oktober t/m 15 oktober 2021 worden regelmatig nieuwe foto's geplaatst.
Recente nieuwsberichten

Neem contact met ons op